Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

PM

Nazwa szkoleniaObszarLiczba dni

Zarządzanie jakością w projekcie

PM2

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kierowników projektów chcących efektywnie zarządzać jakością w projektach
 • Specjalistów ds. zarządzania jakością procesów lub produktów
 • Członków zespołów projektowych

Webinarium: Hybrydowe zarządzanie projektami – Twoja przewaga konkurencyjna!

PM

Rozwój zastosowania agile w organizacjach powoduje, że coraz większe projekty realizowane są z wykorzystaniem zwinnego podejścia. Brakuje w nim jednak elementów wymaganych przez zarząd i dyrekcję, takich jak zarządzanie harmonogramem, budżetem czy ryzykiem. Z drugiej strony coraz więcej projektów inwestycyjnych, organizacyjnych czy usprawnieniowych zawiera komponent informatyczny, który zespół IT chce realizować w podejściu SCRUM. Dlatego w praktyce kierownik projektu musi pogodzić obie strony i zastosować hybrydowe podejście do zarządzania projektem. Podczas wystąpienia odpowiemy na pytania:

 • Czym jest hybrydowe zarządzanie projektami?
 • Kiedy warto stosować hybrydowe podejście?
 • Jak kierownik projektu może wzmocnić swoją rolę w firmie dzięki hybrydowemu zarządzaniu projektami?
 • Jak ustawić swój projekt wykorzystując hybrydowe podejście?

Podczas prezentacji przedstawimy zarówno wyniki badań w tym obszarze oraz omówimy praktyczne przykłady zastosowania hybrydowego podejścia w projektach. Jeżeli chcesz poznać i zrozumieć jak wykorzystać hybrydowe podejście do swojego projektu, to zapraszam na to webinarium. 

 

Zapraszamy 16 listopada 2023 o godzinie 19.00

Emocjonalnie kompetentny kierownik projektu

PM2

Chcesz zostać emocjonalnie kompetentnym kierownikiem projektu?  Dowiedzieć się czym jest inteligencja emocjonalna i jakie są podstawowe kompetencje inteligencji emocjonalnej? Jak można ją rozwinąć i wykorzystać w zarządzaniu projektem, w szczególności w komunikacji projektowej i zarządzaniu konfliktem?

Taką  właśnie wiedzę oraz kompetencje zdobędziesz na szkoleniu "Emocjonalnie kompetentny kierownik projektu". Projekty to przede wszystkim praca i współpraca z ludźmi. Stąd też dla sukcesu projektu nie wystarcza już znajomość procesów i technik zarządzania projektami. Konieczna jest także, a może nawet przede wszystkim, znajomość ludzi, ich zachowań, emocji i odczuć oraz znajomość własnych zachowań i emocji. Konieczna jest więc inteligencja emocjonalna, konieczny jest emocjonalnie kompetentny kierownik projektu.

Dzięki poznaniu zasad funkcjonowania mózgu, poznaniu podstawowych obszarów i kompetencji inteligencji emocjonalnej, dokonaniu oceny swoich umiejętności emocjonalnych będziesz mógł zmienić sposób myślenia oraz działania w projektach.

Management 3.0

PM2

Change and innovation practices, czyli praktyki wprowadzania zmian i innowacji to – naszym zdaniem – klucz do sukcesu projektów realizowanych we współczesnym środowisku biznesowym. Na czym one polegają? Jak mogą je zastosować zarówno project managerowie, jak i menedżerowie zespołów, działów, a także dyrektorzy mniejszych lub mniejszych firm? To niemal szekspirowskie pytanie „być albo nie być?” Na te niemal szekspirowskie pytania odpowiedzi dostarczy szkolenie „Management 3.0 - Change and Innovation Practices”

Agile-owe zarządzanie/przywództwo połączone z umiejętnym stosowaniem „twardych” technik zwinnych zapewniło sukces projektów software development (wytwarzania oprogramowania). Środowisko biznesowe z coraz krótszymi terminami dostarczenia złożonych produktów i coraz bardziej wyrafinowanymi oczekiwaniami klientów, wymagające wysoko wykwalifikowanych specjalistów – pracowników wiedzy,  to teraz codzienność praktycznie większości branż.

Jak filozofię  i konkretne techniki Agile-owego zarządzania i przywództwa – sprawdzone w projektach wytwarzania oprogramowania - zastosować w kierowaniu firmą, działem lub departamentem oraz zespołem specjalistów? Szkolenie „Management 3.0 – Change and Innovation Practices”, opracowane przez Jurgena i bazujące m.in. na jego książce, prezentuje idee i techniki zwinnego przywództwa i zarządzania, jakie mogą i powinny znaleźć powszechne niemal zastosowanie i jakie są niezbędne – dla sprawnego zarządzania we współczesnym środowisku biznesowym - menedżerom zespołów, działów i firm - menedżerom średniego i wyższego szczebla.

Zaawansowane zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem innowacyjnych metod

PM3

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób mających doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem zarządzania ryzykiem w projektach
 • kierowników projektów zainteresowanych efektywnym zarządzaniem ryzykiem w projektach z wykorzystaniem podejścia Lean Management
 • członków zespołów projektowych uczestniczących w procesach identyfikacji, analizy i planowania działań dot. ryzyka projektowego
 • kierowników liniowych zainteresowanych monitorowaniem ryzyk z wielu projektów
 • sponsorów projektów zainteresowanych dokładną analizą szans i zagrożeń w projekcie

Praktyczne wykorzystanie MS Project

PM2


Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 14 punktów PDU.

Agile Project Management

PM2

Od kilku lat coraz większą popularność zdobywa podejście zwinne do zarządzania projektami. Manifest Agile powstał ponad dekadę temu. Od tego czasu Agile coraz silniej wpływa na to, co robimy z projektami i jak to robimy. Szczególne wyzwanie stoi przed tymi, którzy przywiązani są do tradycyjnych sposobów zarządzania projektami.


W trakcie warsztatów zostanie przekazana wiedza na temat Lean-Agile oraz wpływu podejścia Lean-Agile na zarządzanie projektami. Nauczymy się jak sprostać wymaganiom w bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu.

Po warsztatach zrozumiemy Agile Project Management. Dowiemy się także, jak używać zwinnego podejścia do różnego typu projektów, wliczając wdrożenia systemów, wprowadzanie nowych produktów czy nowych usług. Poznamy proces Agile Project Management.

Gra symulacyjna: Realizacja projektu

PM1

Kluczową kompetencją Kierownika Projektu jest efektywne zarządzanie realizacją projektu, czyli dostarczeniem produktów projektu w zakresie, czasie i budżecie. Przygotowana gra symulacyjna ma na celu pokazanie efektywnego metody codziennej pracy w projekcie w zakresie delegowania zadań, ustalania priorytetów prac, odbioru produktów, uwzględniania opóźnień i problemów projektowych.

Zarządzanie projektami - Monitorowanie i kontrola projektów

PM2

Jedną z odpowiedzialności Kierownika Projektu jest monitorowanie i kontrola prowadzonego przedsięwzięcia, tak aby mógł on razem ze Sponsorem lub Komitetem Sterującym zapewnić realizację projektu w zakładanych parametrach oraz aby efektywnie reagować na zagrożenia i problemy w projekcie. Niestety, jest to często obszar źle dobrany do projektu ze względu na zbyt słabą kontrolę przedsięwzięcia lub ustawiony zbyt pracochłonny system sprawdzania status projektu. Wybór odpowiedniego balansu jest zadaniem Kierownika Projektu. Podczas warsztatów Kierownik Projektu będzie mógł dowiedzieć się, w jaki sposób warto zorganizować monitorowanie i kontrolę w projekcie oraz jak wyglądają zależności w poszczególnych obszarach z zakresu zarządzania projektem.

Zarządzanie ryzykiem w projektach

PM2


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 12, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 0.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób mających doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem zarządzania ryzykiem w projektach
 • kierowników projektów zainteresowanych efektywnym zarządzaniem ryzykiem w projektach
 • członków zespołów projektowych uczestniczących w procesach identyfikacji, analizy i planowania działań dot. ryzyka projektowego
 • kierowników liniowych zainteresowanych monitorowaniem ryzyk z wielu projektów
 • sponsorów projektów zainteresowanych dokładną analizą szans i zagrożeń w projekcie

Warsztat: Inicjacja i Planowanie projektu

PM2


Cele warsztatu:

 • Zaprezentowanie praktycznego aspektu metodyki PMBOK® w fazach Inicjacji i Planowania
 • Praktyczne wykonanie, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi, produktów procesu planowania
 • Wsparcie  w zrewidowaniu istniejących procesów i procedur. Przygotowanie podstaw do reengineering’u procesów w organizacji
 • Przygotowanie ramowego planu projektu w oparciu o przykłady przygotowane przez trenera lub zaproponowane przez uczestników.

Wskazanie obszarów zarządzania projektami, które można studiować samodzielnie

Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide

PM2

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 1.


Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami wg metodyki PMBOK® Guide, jest bazowym szkoleniem w ramach ścieżki przygotowania profesjonalnego Kierownika Projektu. Podstawowym założeniem tego szkolenia jest wskazanie uczestnikom na szeroki obszar wiedzy oraz na interdyscyplinarność  zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. Szkolenie pozwala na wybranie swojej ścieżki rozwoju zawodowego od specjalisty w wybranym obszarze po stanowisko kierownika projektu. Wskazuje na obszary warte podjęcia samodzielnych studiów. W związku z powyższym szkolenie przygotowane jest w formie omówienia grup procesów zarządzania projektem. Aspekt Praktyczny omówiony jest w kolejnym etapie gdzie przedstawiamy projekt w kontekście faz / cyklu życia projektu od Inicjacji przez Planowanie, Execution, Monitorowanie i Kontrolę oraz Zamknięcie Projektu.

Zarządzanie programem projektów

PM2

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.

Szkolenie przeznaczone jest dla Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów, Dyrektorów i Kierowników biura projektów, Menedżerów portfela projektów, Kierowników projektów zarządzających kilkoma projektami.

Zarządzanie projektami Agile / scrum

PM2

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Członków zespołów projektowych oraz kierowników projektów, którzy chcieliby rozpocząć realizację projektów według metodologii SCRUM

Jak uzyskać i utrzymać wsparcie zarządu?

PM1

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób związanych z realizacją kluczowych projektów, w szczególności członków zarządu, kierowników projektów i sponsorów.

Rozwój Kierownika Projektu

PM3

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów z doświadczeniem, którzy chcą się dalej rozwijać, i są za razem chętni do wymiany swoich doświadczeń z innymi. Dotyczy ono również kierowników programu i sponsorów. Uczestnicy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim.

Zarządzanie zespołem projektowym

PM2

Szkolenie łączy omówienie istotnych aspektów merytorycznych z ćwiczeniami i przykładami praktycznymi. Ponieważ szkolenie to tworzy merytoryczne podstawy do innych szkoleń o charakterze warsztatowym, część „teoretyczna” stanowi od 30% do 50% łącznego czasu szkolenia (w zależności od potrzeb). Pozostały czas przeznaczony jest na ćwiczenia oraz przykłady praktyczne i ich omówienie.

Ocena i ratowanie projektów zagrożonych

PM2

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych Kierowników Projektów, Menedżerów Portfela, Sponsorów, 
a także członków Biura Projektów i audytorów, których praca jest mocno związana z problematyką projektów zagrożonych.

Inne otwarte i zamknięte szkolenia z tego obszaru:

Nazwa szkoleniaObszarLiczba dni

Warsztat: Efektywny Komitet Sterujący Projektu

PM1

Warsztat: Zarządzanie projektami dla Sponsorów

PM1

Zarządzanie projektami IT

PM2

Zarządzanie kosztami i harmonogramem w projektach

PM2

Komunikacja w projektach

PM2

Negocjacje dla Kierowników Projektów

PM2

Zakupy w projektach

PM1

Metodyka i psychologia w zarządzaniu projektami

PM2

Podstawy MS Project

PM2

Zaawansowany MS Project

PM2

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg