Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide - przygotowanie do egzaminu


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.

Szkolenie zgodne z PMBOK® Guide oraz z wytycznymi PMI w zakresie przygotowania do egzaminu PMP.


Certyfikat PMP® to uznawany na całym świecie tytuł potwierdzający posiadane doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę z zarządzania projektami według standardów PMI®.  Aktualnie ponad 650 000  Kierowników Projektów na całym świecie posiada certyfikat PMP®.

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • przygotowujących się do egzaminu PMP®, które posiadają wykształcenie wyższe, 4500 godzin doświadczenia w zarządzania projektami oraz 35 godzin szkoleń z tego zakresu
 • przygotowujących się do egzaminu PMP®, które nie posiadają wykształcenia wyższego, ale posiadają 7500 godzin doświadczenia w zarządzaniu projektami oraz 35 godzin szkoleń z tego zakresu
 • które aktualnie nie posiadają doświadczenia wymaganego w procesie certyfikacji, ale mogą je uzyskać w przeciągu najbliższych 6 miesięcy
 • które posiadają doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcą zweryfikować swoją wiedzę pod kątem standardu PMBOK® Guide,
 • które pragną odświeżyć wiedzę z zarządzania projektami

Cele warsztatu:

 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie standardu PMBOK® Guide
 • Skuteczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMP® m.in. poprzez stworzenie indywidualnego planu nauki po zakończeniu kursu
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat kluczowych wytycznych do nauki i zdania egzaminu
 • Przekazanie niezbędnych informacji w zakresie wymaganego na egzaminie standardu kodu etycznego PMI®

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość sprawdzenia wiedzy początkowej dzięki ankiecie wstępnej oraz jej weryfikacja na kolejnych etapach nauki – po każdym dniu warsztatu
 • Tips & Tricks – poznanie praktycznych rad jak najlepiej przygotować się do egzaminu
 • Indywidualne planowanie ścieżki nauki podczas szkolenia - dopasowanie zakresu szkolenia do aktualnego poziomu wiedzy każdej z osób
 • Wsparcie certyfikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju Kierowników Projektów i prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® (ponad 40 dni szkoleń przeprowadzonych w ostatnim roku)
 • Zapewnienie dalszej ścieżki rozwoju w obszarze zarządzania projektami w zakresie PMI®
 • Szeroki dostęp do materiałów edukacyjnych dostępnych w PMI® (PM Network, PMI Journal), możliwość uczestnictwa w konferencjach  i seminariach PMI® przez pierwszy rok)

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania projektami oraz w zakresie indywidualnego rozwoju Kierowników Projektów.

 • Ponad 50% czasu szkolenia to interaktywne ćwiczenia i warsztaty oparte na licznych case studies
 • Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem takich materiałów jak m.in. gra Puzzle, fiszki ułatwiające indywidualną naukę oraz powtórki przed egzaminem, mapa procesów.
 • Ankieta wstępna, testy cząstkowe i finalny egzamin próbny – to elementy szkolenia dzięki, którym uczestnicy będą mogli efektywnie przygotować się do egzaminu oraz zakończyć szkolenie z indywidualnym planem przygotowania do egzaminu PMP®
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy na koniec każdego dnia szkolenia
 • Powtórzenie omówionego dotychczas materiału na początku każdego dnia szkolenia
 • Podczas szkolenia stosujemy sprawdzone podręczniki

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 • Wprowadzenie do szkolenia
  • Przedstawienie celów i programu szkolenia
  • Ćwiczenia integracyjne
  • Podejście PMI® do zarządzania projektami
 • Test wejściowy
  • Mini test przedstawiający pytania egzaminacyjne
  • Omówienie wyników i typów pytań dostępnych na egzaminie
 • Proces składania wniosku o egzamin
  • Wymogi certyfikacyjne i zasady ich spełnienia
  • Proces składania wniosków
  • Jak przygotować się do audytu PMI®
  • Najlepsze praktyki ze składania wniosku
 • Wprowadzenie do PMBOK® Guide
  • Kluczowe definicje, narzędzia i techniki
  • Kluczowe role w zarządzaniu projektami
  • Typy organizacji
  • Nowy standard PMBOK® Guide – omówienie zmian
  • Grupy Procesów PMI®
  • Obszary wiedzy PMBOK® Guide
  • Cykl życia projektu według PMI®
 • Zarządzanie integracją
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Przygotowanie karty projektu
  • Przygotowanie planu projektu
  • Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
  • Monitorowanie i kontrola prac w projekcie
  • Przeprowadzenie zintegrowanej kontroli zmian
  • Zamknięcie projektu lub etapu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzenie zakresem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania zakresem w projekcie
  • Zbieranie wymagań
  • Opracowanie zakresu projektu
  • Tworzenie struktury podziału prac (WBS)
  • Walidacja zakresu
  • Kontrolowanie zakresu
  • Test końcowy z obszaru

 

Dzień drugi

 • Zarządzanie czasem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania czasem w projekcie
  • Zdefiniowanie zadań w projekcie
  • Zdefiniowanie kolejności zadań
  • Szacowanie zasobów
  • Szacowanie czasu trwania zadań
  • Opracowanie harmonogramu
  • Kontrolowanie harmonogramu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie kosztami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania kosztami w projekcie
  • Szacowanie kosztów zadań
  • Określanie budżetu projektu
  • Kontrolowanie kosztów
  • Earned Value – metoda określania statusu projektu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie jakością
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie jakości
  • Zapewnienie jakości
  • Kontrola jakości
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie zasobami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Plan zarządzania zasobami w projekcie
  • Pozyskiwanie zespołu
  • Budowa i rozwój zespołu
  • Zarządzanie zespołem w projekcie
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie komunikacją
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie komunikacji
  • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  • Kontrola komunikacji w projekcie
  • Test końcowy z obszaru

 

Dzień trzeci

 • Zarządzanie ryzykiem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Plan zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja ryzyk
  • Jakościowa analiza ryzyka
  • Ilościowa analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie dostawcami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zamówień
  • Realizacja zamówień
  • Administracja zamówieniami
  • Zamykanie zamówień
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie interesariuszami
  • Identyfikacja interesariuszy projektu
  • Planowanie strategii zarządzania interesariuszami
  • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
  • Kontrola zaangażowania interesariuszy
  • Test końcowy z obszaru
 • Tips & Tricks
  • Najczęściej popełniane błędy
  • Typy pytań i jak się do nich przygotować
  • Strategia zdawania egzaminu
  • Rady praktyczne z jakich materiałów korzystać
 • Podsumowanie wyników egzaminów cząstkowych
  • Prezentacja wyników 3-dniowego szkolenia
  • Omówienie wyników grupy i indywidualnych osób które zdały egzamin testowy podczas szkolenia
 • Pytania i dyskusje
 • Przygotowanie planu indywidualnej nauki
  • Omówienie najsłabszych obszarów
  • Ustalenie terminów ew. nauki i podejścia do egzaminu

W cenie szkolenia:

 • Certyfikat potwierdzający 21 godzin formalnej edukacji (contact hours) w zakresie zarządzania projektami
 • Podręczniki
 • Mapa procesów PMBOK® Guide – dzięki graficznej prezentacji ułatwia zrozumienie zależności miedzy poszczególnymi procesami, etapami, narzędziami, produktami metodyki PM.
 • Karta grup procesów i obszarów wiedzy PMBOK® Guide – podręczne zestawienie procesów w danym obszarze i ich najważniejszych materiałów na wyjściu
 • Schematy procesów PMBOK® Guide z obszaru Reporting oraz Deliverables
 • Fiszki procesów w wersji elektronicznej
 • Fiszki „Inputs, T&T, Outputs” w wersji elektronicznej – przedstawiające szczegółowo każdy z procesów, z jego materiałami na wejściu, narzędziami i technikami oraz materiałami na wyjściu
 • Zestawienie komponentów Planu Zarządzania Projektem
 • Zestawienie wskaźników i wzorów EVM (Earned Value Method)
 • Materiał szkoleniowy, drukowany czyli ok 200 stron zawierających prezentację, ćwiczenia i testy
 • Obiad oraz poczęstunek w przerwach szkolenia

 

Czas trwania: 3 dni
 

Zapytaj o cenę pod numerem tel. +48 781 006 800 lub szkolenia@whitecom.com.pl 


Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg