Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 1.


Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami wg metodyki PMBOK® Guide, jest bazowym szkoleniem w ramach ścieżki przygotowania profesjonalnego Kierownika Projektu. Podstawowym założeniem tego szkolenia jest wskazanie uczestnikom na szeroki obszar wiedzy oraz na interdyscyplinarność  zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. Szkolenie pozwala na wybranie swojej ścieżki rozwoju zawodowego od specjalisty w wybranym obszarze po stanowisko kierownika projektu. Wskazuje na obszary warte podjęcia samodzielnych studiów. W związku z powyższym szkolenie przygotowane jest w formie omówienia grup procesów zarządzania projektem. Aspekt Praktyczny omówiony jest w kolejnym etapie gdzie przedstawiamy projekt w kontekście faz / cyklu życia projektu od Inicjacji przez Planowanie, Execution, Monitorowanie i Kontrolę oraz Zamknięcie Projektu.

1.1. Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kierowników projektów posiadających doświadczenie, ale chcących uporządkować wiedzę z podstaw zarządzania projektami według standardu PMBOK® Guide
 • Początkujących kierowników projektów rozpoczynających przygodę z zarządzaniem
 • Osób, które są przygotowywane do pełnienia funkcji kierownika projektu
 • Członków zespołów projektowych

 

1.2. Cele szkolenia:

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektami według standardu PMBOK® Guide
 • Przedstawienie procesu i narzędzi zarządzania projektami z punktu widzenia kierownika projektu oraz członka zespołu projektowego
 • Wprowadzenie jednolitej terminologii / słownika pojęć z zarządzania projektami, który pozwoli budować efektywną komunikację w zespołach projektowych

 

1.3. Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie całego procesu zarządzania projektem
 • Możliwość weryfikacji własnych doświadczeń z teorią i praktyką zarządzania projektami
 • Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji kierownika projektu lub funkcji członka zespołu projektowego
 • Umiejętność dostosowania narzędzi i technik zarządzania projektami do specyfiki własnego projektu
 • Umiejętność zaplanowania nowego projektu zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami

 

1.4. Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń. Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

 

1.5. Program szkolenia:

Wprowadzenie Pojęcia Zarządzania Projektami

 • Pojęcia Projekt, Program, Portfolio
 • Definicja Projektów wg modelu Shenhar’a
 • Rola Zarządzania Projektami w organizacji
 • Interesariusze w projekcie otoczenie bliższe i dalsze
 • Metodyki Zarządzania Projektami
 • Charakterystyka Metodyki PMBOK® Guide 

 

Integration Management

 • Procesy Integration Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Karta Projektu
 • Plan Projektu

 

Scope Management

 • Procesy Scope Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Zbieranie Wymagań
 • Struktura Podziału Pracy WBS
 • Zarządzanie zmianą

 

Time Management

 • Procesy Time Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Decomposition
 • Przygotowanie diagramów (PDM method)
 • Metody Szacowania i Estymacji
 • TOC
 • Gantt Charts

 

 Cost Management

 • Procesy Cost Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Koszty Projektu
 • Metody Budżetowania
 • Cost Performance Baseline

 

Quality Management

 • Procesy Quality Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Pojęcie jakości
 • Planowanie jakości
 • Zapewnienie jakości

 

HR Management

 • Procesy HR Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Organizacja Projektu
 • Role w projekcie (matryca RAEW)
 • Role w projekcie (koncepcje Belbin, Odiorno, Welch)
 • Kierowanie a przywództwo
 • Koncepcje kierowania zespołem

 

Communication Management

 • Procesy Communication Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Modele komunikacji
 • Kanały komunikacji
 • Systemy i Specyfika Komunikacji
 • Plan Komunikacji

 

Risk Management

 • Procesy Risk Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Definicja ryzyka w projekcie
 • Strategie walki z ryzykiem
 • Analiza drzewa decyzyjnego
 • Plan zarządzania ryzykiem

 

Procurement Management

 • Procesy Procurement Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Rodzaje umów z podwykonawcami
 • Elementy umów z podwykonawcami

 

Biuro Projektów w organizacji / Zarządzanie portfelem projektów / narzędzia Kierownika Projektu

 

Czas trwania:  2 dni

Cena: 1 800 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg