Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie projektami wg PMBOK® Guide

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 1.


Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami wg metodyki PMBOK® Guide, jest bazowym szkoleniem w ramach ścieżki przygotowania profesjonalnego Kierownika Projektu. Podstawowym założeniem tego szkolenia jest wskazanie uczestnikom na szeroki obszar wiedzy oraz na interdyscyplinarność  zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. Szkolenie pozwala na wybranie swojej ścieżki rozwoju zawodowego od specjalisty w wybranym obszarze po stanowisko kierownika projektu. Wskazuje na obszary warte podjęcia samodzielnych studiów. W związku z powyższym szkolenie przygotowane jest w formie omówienia grup procesów zarządzania projektem. Aspekt Praktyczny omówiony jest w kolejnym etapie gdzie przedstawiamy projekt w kontekście faz / cyklu życia projektu od Inicjacji przez Planowanie, Execution, Monitorowanie i Kontrolę oraz Zamknięcie Projektu.

1.1. Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kierowników projektów posiadających doświadczenie, ale chcących uporządkować wiedzę z podstaw zarządzania projektami według standardu PMBOK® Guide
 • Początkujących kierowników projektów rozpoczynających przygodę z zarządzaniem
 • Osób, które są przygotowywane do pełnienia funkcji kierownika projektu
 • Członków zespołów projektowych

 

1.2. Cele szkolenia:

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektami według standardu PMBOK® Guide
 • Przedstawienie procesu i narzędzi zarządzania projektami z punktu widzenia kierownika projektu oraz członka zespołu projektowego
 • Wprowadzenie jednolitej terminologii / słownika pojęć z zarządzania projektami, który pozwoli budować efektywną komunikację w zespołach projektowych

 

1.3. Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie całego procesu zarządzania projektem
 • Możliwość weryfikacji własnych doświadczeń z teorią i praktyką zarządzania projektami
 • Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji kierownika projektu lub funkcji członka zespołu projektowego
 • Umiejętność dostosowania narzędzi i technik zarządzania projektami do specyfiki własnego projektu
 • Umiejętność zaplanowania nowego projektu zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami

 

1.4. Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń. Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

 

1.5. Program szkolenia:

Wprowadzenie Pojęcia Zarządzania Projektami

 • Pojęcia Projekt, Program, Portfolio
 • Definicja Projektów wg modelu Shenhar’a
 • Rola Zarządzania Projektami w organizacji
 • Interesariusze w projekcie otoczenie bliższe i dalsze
 • Metodyki Zarządzania Projektami
 • Charakterystyka Metodyki PMBOK® Guide 

 

Integration Management

 • Procesy Integration Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Karta Projektu
 • Plan Projektu

 

Scope Management

 • Procesy Scope Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Zbieranie Wymagań
 • Struktura Podziału Pracy WBS
 • Zarządzanie zmianą

 

Time Management

 • Procesy Time Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Decomposition
 • Przygotowanie diagramów (PDM method)
 • Metody Szacowania i Estymacji
 • TOC
 • Gantt Charts

 

 Cost Management

 • Procesy Cost Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Koszty Projektu
 • Metody Budżetowania
 • Cost Performance Baseline

 

Quality Management

 • Procesy Quality Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Pojęcie jakości
 • Planowanie jakości
 • Zapewnienie jakości

 

HR Management

 • Procesy HR Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Organizacja Projektu
 • Role w projekcie (matryca RAEW)
 • Role w projekcie (koncepcje Belbin, Odiorno, Welch)
 • Kierowanie a przywództwo
 • Koncepcje kierowania zespołem

 

Communication Management

 • Procesy Communication Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Modele komunikacji
 • Kanały komunikacji
 • Systemy i Specyfika Komunikacji
 • Plan Komunikacji

 

Risk Management

 • Procesy Risk Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Definicja ryzyka w projekcie
 • Strategie walki z ryzykiem
 • Analiza drzewa decyzyjnego
 • Plan zarządzania ryzykiem

 

Procurement Management

 • Procesy Procurement Management
 • Procesy w fazach projektu
 • Rodzaje umów z podwykonawcami
 • Elementy umów z podwykonawcami

 

Biuro Projektów w organizacji / Zarządzanie portfelem projektów / narzędzia Kierownika Projektu

 

Czas trwania:  2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg