Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

CAPM® Prep - Przygotowanie do certyfikacji


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.

Szkolenie zgodne z PMBOK® Guide 

Certified Associate in Project Management (CAPM)® to certyfikat PMI®, potwierdzający wiedzę z obszaru zarządzania projektami.

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • mających doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem standardu PMBOK® Guide
 • które pragną poszerzyć wiedzę z zarządzania projektami
 • przygotowujących się do egzaminu CAPM®
 • aktualnie nie spełniających wymaganego w procesie certyfikacji doświadczenia, ale mogące je uzyskać w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.

Cele warsztatu:

 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie standardu PMBOK® Guide
 • Skuteczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu CAPM® m.in. poprzez stworzenie indywidualnego planu nauki po zakończeniu kursu
 • Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat kluczowych wytycznych do nauki i zdania egzaminu
 • Przekazanie niezbędnych informacji w zakresie wymaganego na egzaminie standardu kodu etycznego PMI®

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość sprawdzenia wiedzy początkowej dzięki ankiecie wstępnej oraz jej weryfikacja na kolejnych etapach nauki – po każdym dniu warsztatu
 • Tips & Tricks – przekazanie uczestnikom praktycznych rad jak najlepiej przygotować się do egzaminu
 • Indywidualne planowanie ścieżki nauki podczas szkolenia - dopasowanie zakresu szkolenia do aktualnego poziomu wiedzy każdej z osób
 • Wsparcie trenerów z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju Kierowników Projektów – szkolenie prowadzi trener z duzym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminu CAPM®  (ponad 40 dni szkoleń przeprowadzonych w ostatnim roku)
 • Zapewnienie dalszej ścieżki rozwoju w obszarze zarządzania projektami w zakresie PMI®

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania projektami oraz w zakresie indywidualnego rozwoju Kierowników Projektów.

Szkolenie jest prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów (liczne case studies) z elementami wykładu i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. Puzzle, fiszki ułatwiające indywidualną naukę oraz powtórki przed egzaminem).

Dzięki ankiecie wstępnej, licznym testom cząstkowym oraz finalnym egzaminie próbnym, uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie przygotować się do egzaminu oraz zakończyć szkolenie z indywidualnym planem przygotowania do egzaminu CAPM®.

Na koniec każdego dnia szkolenia przewidziany jest czas na podsumowania zdobytej wiedzy, która następnego dnia rano jest utrwalona przez powtórzenie omówionego do tej pory materiału.

W trakcie warsztatu stosujemy sprawdzony podręcznik przygotowujący do certyfikacji PMI®

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

 • Wprowadzenie do szkolenia
  • Przedstawienie celów i programu szkolenia
  • Ćwiczenia integracyjne
  • Podejście PMI® do zarządzania projektami
 • Test wejściowy
  • Mini test przedstawiający pytania egzaminacyjne
  • Omówienie wyników i typów pytań dostępnych na egzaminie
 • Proces składania wniosku o egzamin
  • Wymogi certyfikacyjne i zasad ich spełnienia
  • Proces składania wniosków
  • Jak przygotować się do audytu PMI®
  • Najlepsze praktyki ze składania wniosku
 • Wprowadzenie do PMBOK® Guide
  • Kluczowe definicje, narzędzia i techniki
  • Kluczowe role w zarządzaniu projektami
  • Typy organizacji
  • Nowy standard PMBOK® Guide – omówienie zmian
  • Grupy Procesów PMI®
  • Obszary wiedzy PMBOK® Guide
  • Cykl życia projektu według PMI®
 • Zarządzanie integracją
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Przygotowanie karty projektu
  • Przygotowanie planu projektu
  • Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
  • Monitorowanie i kontrola prac w projekcie
  • Przeprowadzenie zintegrowanej kontroli zmian
  • Zamknięcie projektu lub etapu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzenie zakresem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania zakresem w projekcie
  • Zbieranie wymagań
  • Opracowanie zakresu projektu
  • Tworzenie struktury podziału prac (WBS)
  • Walidacja zakresu
  • Kontrolowanie zakresu
  • Test końcowy z obszaru

 

Dzień drugi

 • Zarządzanie czasem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania czasem w projekcie
  • Zdefiniowanie zadań w projekcie
  • Zdefiniowanie kolejności zadań
  • Szacowanie zasobów
  • Szacowanie czasu trwania zadań
  • Opracowanie harmonogramu
  • Kontrolowanie harmonogramu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie kosztami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zarządzania kosztami w projekcie
  • Szacowanie kosztów zadań
  • Określanie budżetu projektu
  • Kontrolowanie kosztów
  • Earned Value – metoda określania statusu projektu
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie jakością
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie jakości
  • Zapewnienie jakości
  • Kontrola jakości
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie zasobami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Plan zarządzania zasobami w projekcie
  • Pozyskiwanie zespołu
  • Budowa i rozwój zespołu
  • Zarządzanie zespołem w projekcie
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie komunikacją
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie komunikacji
  • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  • Kontrola komunikacji w projekcie
  • Test końcowy z obszaru

 

Dzień trzeci

 • Zarządzanie ryzykiem
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Plan zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja ryzyk
  • Jakościowej analizy ryzyka
  • Ilościowa analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie dostawcami
  • Przedstawienie idei obszaru
  • Planowanie zamówień
  • Realizacja zamówień
  • Administracja zamówieniami
  • Zamykanie zamówień
  • Test końcowy z obszaru
 • Zarządzanie interesariuszami
  • Identyfikacja interesariuszy projektu
  • Planowanie strategii zarządzania interesariuszami
  • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy
  • Kontrola zaangażowania interesariuszy
  • Test końcowy z obszaru
 • Tips & Tricks
  • Najczęściej popełniane błędy
  • Typy pytań i jak się do nich przygotować
  • Strategia zdawania egzaminu
  • Rady praktyczne z jakich materiałów korzystać
 • Podsumowanie wyników egzaminów cząstkowych
  • Prezentacja wyników 3-dniowego szkolenia
  • Omówienie wyników grupy i indywidualnych osób które zdały egzamin testowy podczas szkolenia
 • Pytania i dyskusje
 • Przygotowanie planu indywidualnej nauki
  • Omówienie najsłabszych obszarów
  • Ustalenie terminów ew. nauki i podejścia do egzaminu

Czas trwania: 3 dni

Cena: 4 700 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg