Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Warsztaty: Zaawansowane PMO – praktyki funkcjonowania i rozwoju biura projektów

WHITECOM Project Experience zaprasza na pierwsze w Polsce warsztaty, mające na celu wypracowanie kierunków rozwoju oraz organizacji i działania zaawansowanego Biura Projektów/Biuro Zarządzania Projektami (ang. PMO – Project Management Office) w Państwa organizacji.

 

Warsztaty „Zaawansowane PMO” są przeznaczone dla zarządzających i członków zespołów PMO, działających co najmniej 1 rok i pragnących dalej rozszerzać i rozwijać ich działalność.

Odbiorcami warsztatów są więc dyrektorzy i menedżerowie oraz członkowie funkcjonujących – co najmniej od roku PMO.

Uczestnicy warsztatów - na przykładach ze swoich oraz innych organizacji - będą mieli okazję zastanowić się i przedyskutować w jaki sposób rozwinąć lub dokonać zmian dotyczących Biura Zarządzania Projektami oraz zapewnić dalsze, efektywne funkcjonowanie dojrzałego Biura.

 

Warsztaty pomogą jego uczestnikom: dyrektorom i menedżerom PMO, zarządzającym zbiorem projektów w organizacji oraz specjalistom pracującym w PMO lub w roli PMO uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak dokonać oceny funkcjonującego PMO i poziomu dojrzałości organizacji w zarządzaniu projektami?
 • Jak rozwijać funkcjonujące PMO: co robić, a czego unikać?
 • Jak organizować pracę PMO w takich zagadnieniach, jak: finanse czy ocena zagrożonych projektów?
 • Jaka powinna być struktura PMO oraz procesy, role i odpowiedzialności, a także jak może współpracować kilka PMO w ramach dużej organizacji?
 • Jak zbudować system wskaźnikowej oceny projektów, portfeli oraz samego PMO?
 • Jak zarządzać zasobami projektowymi organizacji z poziomu PMO?

Zapraszamy zarówno uczestników naszych wcześniejszych szkoleń „PMO: rola, zadania, budowa” prowadzonych od 2006 roku szkolenia, jak i innych specjalistów zarządzających lub pracujących w już funkcjonujących PMO. 

 

Jeżeli Państwa PMO funkcjonuje mniej niż 1 rok lub dopiero rozpoczynacie budowanie PMO to …

Zapraszamy na szkolenie „PMO: rola, zadania, budowa”, przeznaczone właśnie dla osób nie mających dużego doświadczenia z PMO, od niedawna budujących PMO w swoich organizacjach.

 

Program warsztatów:

Całość programu składa się z 6 warsztatów mających na celu przekazanie wiedzy przez prowadzącego, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań dla Państwa organizacji.

 

Dzień pierwszy:

Wprowadzenie:

 • Cele, zakres, przebieg warsztatu
 • Uczestnicy warsztatu i ich doświadczenia w obszarze PMO

 

Warsztat: Ocena dojrzałości zarządzania projektami i PMO

 • Typy i obszary funkcjonowania PMO jako podstawa diagnozy aktualnej sytuacji PMO
 • Ocena dojrzałości zarządzania projektami w organizacji:
  • Podejścia do oceny dojrzałości zarządzania projektami, programami i portfelem projektów
  • Ocena dojrzałości zarządzania projektami w praktyce
  • Diagnoza funkcjonującego PMO: typowe problemy funkcjonującego PMO, ich źródła oraz kierunki ich rozwiązywania
  • Dobre praktyki diagnozy PMO oraz oceny dojrzałości zarządzania projektami

Efektem warsztatu będzie ocena dojrzałości zarządzania projektami w Państwa organizacji.

 

Warsztat: Integracja PMO z innymi obszarami organizacji

 • Kontekst organizacyjny PMO: „aktorzy” w Systemie Zarządzania Projektami (SZP) w organizacji
  • Odpowiedzialności poszczególnych elementów SZP
  • Przepływ informacji w Systemie Zarządzania Projektami pomiędzy poszczególnymi elementami SZP
  • Interesariusze PMO wewnątrz organizacji i ich analiza:
   • Obszar strategii
   • Obszar finansów
   • Obszar bieżących działań biznesowych
   • Inni interesariusze PMO
   • Przepływ informacji pomiędzy SZP i interesariuszami PMO wewnątrz organizacji
   • Dobre praktyki integracji PMO z innymi obszarami organizacji

Efektem warsztatu będzie mapa przepływów informacyjnych w SZP oraz identyfikacja i ocena interesariuszy PMO w Państwa organizacji.

 

Warsztat: Rozwój funkcjonującego PMO

 • Przykład praktyczny ewolucji i rozwoju PMO
  • Czynniki powodujące zmiany PMO (wyniki Raportu badawczego PMI)
  • Czynniki sukcesu rozwoju funkcjonującego PMO
  • Fazy projektu rozwoju PMO i ciągły cykl rozwoju PMO
  • Dobre praktyki rozwoju funkcjonującego PMO:
   • Uzasadnienie biznesowe rozwoju PMO
   • Elementy koncepcji przyszłego PMO
   • Analiza interesariuszy PMO w organizacji
   • Czy zniknięcie PMO może oznaczać sukces PMO?

Efektem warsztatu będzie roadmapa usprawnień i rozwoju PMO.

 

Dzień drugi:

Warsztat: Organizacja PMO: procesy, struktura, role i ich odpowiedzialności, współpraca wielu PMO

 • Struktura organizacyjna PMO, role i ich odpowiedzialności
  • Procesy realizowane w dojrzałym PMO
  • Przykłady procesów obsługiwanych w PMO:
   • Ocena projektów zagrożonych i rola PMO w procesie ratowania projektów
   • Zarządzanie finansami projektów, budżetowanie projektów, zarządzanie korzyściami z projektów
   • Organizacja wielu PMO i ich współpraca
    • Biznes – IT
    • PMO w ramach grupy spółek

Efektem warsztatu będzie struktura organizacyjna PMO wraz z rolami i odpowiedzialnościami, opis wybranych procesów oraz struktura organizacyjna wielu PMO.

 

Warsztat: System wskaźnikowej oceny projektów i portfeli projektów oraz samego PMO

 • Jak identyfikować i współpracować z udziałowcami procesu raportowania projektów?
  • Wskaźniki oceny projektów i portfeli projektów
  • Wskaźniki oceny PMO
  • Jak wybierać wskaźniki, aby zachować umiar?
  • W jaki sposób zapewnić jakość danych?
  • Dobre praktyki i zasady budowy systemu wskaźników oceny projektów i portfeli projektów oraz samego PMO

Efektem warsztatu będzie zbiór podstawowych wskaźników projektowych monitorowanych przez PMO oraz wskaźniki oceny PMO.

 

Warsztat: Centralne zarządzanie zasobami projektowymi przez PMO

 • Podejście do centralnego zarządzania zasobami projektowymi (inwentaryzacja zasobów, bilansowanie podaży i popytu)
 • Inwentaryzacja zasobów projektowych: sposób przeprowadzania, poziom szczegółowości, stopniowe uszczegóławianie informacji o zasobach
 • Praktyczny przykład zarządzania zasobami na poziomie PMO
 • Wypracowanie podejścia dla własnej organizacji

Efektem warsztatu będzie praktyczna metoda podejścia do centralnego zarządzania zasobami projektowymi przez PMO.

 

Podsumowanie warsztatu:

 • Najważniejsze lekcje, rozwiązania i doświadczenia z warsztatu
 • Ankieta ewaluacyjna

 

Czas trwania: 2 dni

Cena: 2 900 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg