Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie portfelem projektów


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 8, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 3.

Szkolenie przeznaczone jest dla Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów, Dyrektorów i Kierowników biura projektów, Menedżerów portfela projektów, Kierowników projektów zarządzających kilkoma projektami.

Cele warsztatu:

 • Efektywna nauka procesu zarządzania portfelem projektów według standardów PMI®: „The Standard for Portfolio Management”
 • Poznanie techniki i narzędzi zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji
 • Poznanie roli Biuro projektów w celu nabycia umiejętności wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO.
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu zarządzania portfelem projektów i biura projektów w organizacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • budowania portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów
 • wykorzystania mechanizmów analizy portfela projektów
 • definiowania kluczowych parametrów portfela projektów umożliwiających właściwą priorytetyzację projektów
 • łączenia projektów z celami biznesowymi organizacji
 • analizy realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści
 • zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania portfelem projektów oraz w zakresie wdrożenia zasad zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania
(m.in. symulację procesu wyboru projektów do portfela). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

 • Studium przypadku – Wdrożenie zarządzania projektami i PMO w organizacji
  • Opis firmy
  • Struktura organizacyjna – początki
  • Początki zarządzania projektami
  • Struktura organizacyjna – wdrożenie PMO
  • Powołane biura projektów
  • Wdrożenie narzędzi informatycznych
  • Struktura organizacyjna – kolejne zmiany
 • Wprowadzenie: projekt, program, portfel
  • Procesy vs. projekty w organizacji
  • Błędy w postrzeganiu portfela projektów
  • Rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą
 • Interesariusze procesu zarządzania portfelem projektów
  • Menedżer portfela projektów
  • Kompetencje potrzebne do zarządzania portfelem projektów
  • Kto powinien pełnić rolę menedżera portfela projektów w organizacji?
 • Proces zarządzania portfelem projektów
  • Identyfikacja nowych projektów w organizacji
  • Ocena korzyści projektowych
  • Ocena projektów pod kątem celów biznesowych
  • Priorytetyzacja projektów
  • Studium przypadku – Wdrożenie IT Portfolio Review Board
   • Główne problemy organizacji
   • Wdrożony model PMO
   • Wdrożone zasady priorytetyzacji projektów
   • Model zarządzania zasobami
  • Równoważenie portfela projektów
  • Komunikacja decyzji portfelowych
 • Analiza portfela projektów
  • Budowanie systemu metryk dla portfela
  • Analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
  • Analiza kosztów i korzyści projektowych
  • Analiza postępu realizacji projektów
  • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji
  • Analiza alternatywnych scenariuszy projektowych
 • Biuro projektów – role i odpowiedzialności
  • Dlaczego PMO?
  • Funkcje PMO według Gartnera
  • Miary PMO przykłady
  • Korzyści z wdrożenia PMO – usprawnienie zarządzania projektami
 • Biuro Projektów -  proces raportowania projektów
  • Proces raportowania projektów
  • Dla kogo proces raportowania statusu projektów?
  • Proces raportowania statusu projektu
  • Parametry projektu
  • Przykłady zakresu danych raportu statusu projektów
  • Raportowanie projektów – wdrożenie
  • Na co zwracać uwagę
 • Studium przypadku - Producent urządzeń energetycznych i przemysłowych
  • Opis i struktura firmy
  • Budowa niezależnych PMO w każdym z krajów
  • Audyt organizacji
  • Plan zmian

 

Czas trwania:  2 dni

Cena: 2 800 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg