Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie portfelem projektów


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 8, Leadership – 3, Business & Strategic skills – 3.

Szkolenie przeznaczone jest dla Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów, Dyrektorów i Kierowników biura projektów, Menedżerów portfela projektów, Kierowników projektów zarządzających kilkoma projektami.

Cele warsztatu:

 • Efektywna nauka procesu zarządzania portfelem projektów według standardów PMI®: „The Standard for Portfolio Management”
 • Poznanie techniki i narzędzi zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji
 • Poznanie roli Biuro projektów w celu nabycia umiejętności wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO.
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu zarządzania portfelem projektów i biura projektów w organizacji

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • budowania portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów
 • wykorzystania mechanizmów analizy portfela projektów
 • definiowania kluczowych parametrów portfela projektów umożliwiających właściwą priorytetyzację projektów
 • łączenia projektów z celami biznesowymi organizacji
 • analizy realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści
 • zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania portfelem projektów oraz w zakresie wdrożenia zasad zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania
(m.in. symulację procesu wyboru projektów do portfela). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

 • Studium przypadku – Wdrożenie zarządzania projektami i PMO w organizacji
  • Opis firmy
  • Struktura organizacyjna – początki
  • Początki zarządzania projektami
  • Struktura organizacyjna – wdrożenie PMO
  • Powołane biura projektów
  • Wdrożenie narzędzi informatycznych
  • Struktura organizacyjna – kolejne zmiany
 • Wprowadzenie: projekt, program, portfel
  • Procesy vs. projekty w organizacji
  • Błędy w postrzeganiu portfela projektów
  • Rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą
 • Interesariusze procesu zarządzania portfelem projektów
  • Menedżer portfela projektów
  • Kompetencje potrzebne do zarządzania portfelem projektów
  • Kto powinien pełnić rolę menedżera portfela projektów w organizacji?
 • Proces zarządzania portfelem projektów
  • Identyfikacja nowych projektów w organizacji
  • Ocena korzyści projektowych
  • Ocena projektów pod kątem celów biznesowych
  • Priorytetyzacja projektów
  • Studium przypadku – Wdrożenie IT Portfolio Review Board
   • Główne problemy organizacji
   • Wdrożony model PMO
   • Wdrożone zasady priorytetyzacji projektów
   • Model zarządzania zasobami
  • Równoważenie portfela projektów
  • Komunikacja decyzji portfelowych
 • Analiza portfela projektów
  • Budowanie systemu metryk dla portfela
  • Analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
  • Analiza kosztów i korzyści projektowych
  • Analiza postępu realizacji projektów
  • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji
  • Analiza alternatywnych scenariuszy projektowych
 • Biuro projektów – role i odpowiedzialności
  • Dlaczego PMO?
  • Funkcje PMO według Gartnera
  • Miary PMO przykłady
  • Korzyści z wdrożenia PMO – usprawnienie zarządzania projektami
 • Biuro Projektów -  proces raportowania projektów
  • Proces raportowania projektów
  • Dla kogo proces raportowania statusu projektów?
  • Proces raportowania statusu projektu
  • Parametry projektu
  • Przykłady zakresu danych raportu statusu projektów
  • Raportowanie projektów – wdrożenie
  • Na co zwracać uwagę
 • Studium przypadku - Producent urządzeń energetycznych i przemysłowych
  • Opis i struktura firmy
  • Budowa niezależnych PMO w każdym z krajów
  • Audyt organizacji
  • Plan zmian

 

Czas trwania:  2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg