Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

Twoja organizacja buduje, lub zaczyna budować Biuro Projektów (PMO Project Management Office)? Poszukujecie wiedzy, doświadczeń praktycznych i inspiracji? Szukacie doświadczonych ekspertów w tym obszarze? Doskonale trafiłeś! Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem, różni uczestnicy walczący z podobnymi problemami to odpowiednie forum zdobycia i wymiany doświadczeń, nie do zdobycia innymi metodami.

W świecie zarządzania projektami, jak również w wielu różnego typu organizacjach coraz częściej słychać o Biurze Zarządzania Projektami (ang. PMO - Project Management Office). Organizacje coraz częściej tworzą taką jednostkę w ramach swoich struktur, dostępne jest oprogramowanie wspierające funkcjonowanie PMO, hasło "PMO" staje się coraz bardziej modne. Szkolenie przedstawia podstawowe role i funkcje PMO, taktyczne i strategiczne PMO, oraz zasady wdrożenia PMO w firmie.

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza doskonaląca swoje organizacje i dążąca do powodzenia biznesowego na drodze wprowadzenia organizacji projektowej: Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla odpowiedzialna za inicjowanie i nadzór nad projektami i portfelem projektów
 • Kadra kierownicza budująca PMO (Project Management Office)
 • Dyrektorzy odpowiedzialni za portfel projektów firmy, względnie za programy projektów realizowane w firmie.
 • Pracownicy i menedżerowie PMO zainteresowani rozwojem istniejącego Biura Projektów

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie kompleksowego podejścia do zarządzania projektami w organizacji
 • Poznanie zasad organizacji i zarządzania biurem projektów (PMO - Project Management Office)
 • Poznanie roli Biura projektów w celu nabycia umiejętności wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO
 • Poznanie technik i narzędzi monitorowania projektów w organizacji
 • Rozpoznanie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem biura projektów w organizacjach

Program szkolenia:

Biznesowe znaczenie projektów w firmie i co z tego wynika

 • Projekty jako narzędzie realizacji strategii firmy
 • Projekt, program, portfel projektów oraz zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów - podobieństwa i różnice
 • Słabości aktualnej praktyki zarządzania projektami w firmach
 • Rozwiązanie docelowe: system zarządzania projektami w firmie

Project Management Office (PMO) - typy i funkcje

 • Dlaczego budowane i wdrażane jest PMO
 • Podstawowe rodzaje PMO - Project Office a Project Management Office
 • Miejsce PMO w strukturze organizacyjnej firmy
 • Typologia i funkcje PMO -Taktyczne i strategiczne PMO
  • Taktyczne PMO: centrum kompetencyjne zarządzania projektami
  • PMO: monitorowanie projektów
  • Strategiczne PMO: zadania i organizacja
  • PMO w praktyce - wyniki projektu badawczego PMI®

PMO jako  centrum kompetencyjne zarządzania projektami

 • Metodyka zarządzania projektem - wspólny język projektowy w organizacji
  • Dostępne metodyki zarządzania projektem
  • Najlepsze praktyki z dostępnych metodyk zarządzania projektem
  • Tworzenie i wdrażanie firmowej metodyki zarządzania projektem
  • Rozwój kierowników projektów
   • Typy kierowników projektów
   • Rozwijanie kompetencji kierowników projektów
   • Wsparcie kierowników projektów przez PMO
   • Certyfikacja kierowników projektów
  • Integracja PMO z innymi obszarami organizacji
   • Kontekst organizacyjny PMO
   • Interesariusze PMO wewnątrz organizacji i ich analiza:
    • Obszar strategii
    • Obszar finansów
    • Obszar bieżących działań biznesowych
    • Inni interesariusze PMO
    • Dobre praktyki integracji PMO z innymi obszarami organizacji
  • Baza wiedzy o projektach w PMO

PMO w procesie raportowania i monitorowania projektów

 • Współpraca z udziałowcami procesu raportowania projektów
 • Dobre praktyki i zasady budowy i funkcjonowania systemu raportowania
 • Zapewnienie jakości danych w procesie raportowania projektów
 • Dane i wskaźniki monitorowania statusu projektów - jak je wybierać, aby zachować umiar

PMO w procesie zarządzania zbiorem projektów organizacji

 • Kategoryzacja i inwentaryzacja projektów - rejestr projektów organizacji
 • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi na poziomie PMO
 • Monitorowanie i wspieranie projektów przez PMO
 • Priorytetyzacja projektów
 • Rola PMO w zarządzaniu portfelem projektów

Budowa i rozwój funkcjonującego PMO

 • Organizacja PMO
 • Budowa PMO: fundamenty, filary, kondygnacje i dach
 • Wdrażanie PMO jako proces zmian organizacyjnych: rola niedźwiedzia, lwów i orła podczas budowania PMO
 • Doświadczenia praktyczne budowy PMO: przykłady dwóch  firm oraz lekcje można z nich wyciągnąć
 • Podejście do wdrożenia PMO w organizacji: co robić a czego należy unikać?

Metody szkoleniowe:

 • Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi i interaktywnymi:
 • Wykład - prezentacja poszczególnych punktów programu
 • Ćwiczenia w grupach dotyczące omawianych zagadnień PMO
 • Doświadczenia praktyczne prowadzących
 • Inspirujące dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 6, Leadership – 2, Business & Strategic sklls – 6.


Czas trwania: 2 dni

Cena: 2 800 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg