Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

PMO - Project Management Office: rola, zadania, budowa

Twoja organizacja buduje, lub zaczyna budować Biuro Projektów (PMO Project Management Office)? Poszukujecie wiedzy, doświadczeń praktycznych i inspiracji? Szukacie doświadczonych ekspertów w tym obszarze? Doskonale trafiłeś! Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem, różni uczestnicy walczący z podobnymi problemami to odpowiednie forum zdobycia i wymiany doświadczeń, nie do zdobycia innymi metodami.

W świecie zarządzania projektami, jak również w wielu różnego typu organizacjach coraz częściej słychać o Biurze Zarządzania Projektami (ang. PMO - Project Management Office). Organizacje coraz częściej tworzą taką jednostkę w ramach swoich struktur, dostępne jest oprogramowanie wspierające funkcjonowanie PMO, hasło "PMO" staje się coraz bardziej modne. Szkolenie przedstawia podstawowe role i funkcje PMO, taktyczne i strategiczne PMO, oraz zasady wdrożenia PMO w firmie.

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza doskonaląca swoje organizacje i dążąca do powodzenia biznesowego na drodze wprowadzenia organizacji projektowej: Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla odpowiedzialna za inicjowanie i nadzór nad projektami i portfelem projektów
 • Kadra kierownicza budująca PMO (Project Management Office)
 • Dyrektorzy odpowiedzialni za portfel projektów firmy, względnie za programy projektów realizowane w firmie.
 • Pracownicy i menedżerowie PMO zainteresowani rozwojem istniejącego Biura Projektów

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie kompleksowego podejścia do zarządzania projektami w organizacji
 • Poznanie zasad organizacji i zarządzania biurem projektów (PMO - Project Management Office)
 • Poznanie roli Biura projektów w celu nabycia umiejętności wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO
 • Poznanie technik i narzędzi monitorowania projektów w organizacji
 • Rozpoznanie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem biura projektów w organizacjach

Program szkolenia:

Biznesowe znaczenie projektów w firmie i co z tego wynika

 • Projekty jako narzędzie realizacji strategii firmy
 • Projekt, program, portfel projektów oraz zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów - podobieństwa i różnice
 • Słabości aktualnej praktyki zarządzania projektami w firmach
 • Rozwiązanie docelowe: system zarządzania projektami w firmie

Project Management Office (PMO) - typy i funkcje

 • Dlaczego budowane i wdrażane jest PMO
 • Podstawowe rodzaje PMO - Project Office a Project Management Office
 • Miejsce PMO w strukturze organizacyjnej firmy
 • Typologia i funkcje PMO -Taktyczne i strategiczne PMO
  • Taktyczne PMO: centrum kompetencyjne zarządzania projektami
  • PMO: monitorowanie projektów
  • Strategiczne PMO: zadania i organizacja
  • PMO w praktyce - wyniki projektu badawczego PMI®

PMO jako  centrum kompetencyjne zarządzania projektami

 • Metodyka zarządzania projektem - wspólny język projektowy w organizacji
  • Dostępne metodyki zarządzania projektem
  • Najlepsze praktyki z dostępnych metodyk zarządzania projektem
  • Tworzenie i wdrażanie firmowej metodyki zarządzania projektem
  • Rozwój kierowników projektów
   • Typy kierowników projektów
   • Rozwijanie kompetencji kierowników projektów
   • Wsparcie kierowników projektów przez PMO
   • Certyfikacja kierowników projektów
  • Integracja PMO z innymi obszarami organizacji
   • Kontekst organizacyjny PMO
   • Interesariusze PMO wewnątrz organizacji i ich analiza:
    • Obszar strategii
    • Obszar finansów
    • Obszar bieżących działań biznesowych
    • Inni interesariusze PMO
    • Dobre praktyki integracji PMO z innymi obszarami organizacji
  • Baza wiedzy o projektach w PMO

PMO w procesie raportowania i monitorowania projektów

 • Współpraca z udziałowcami procesu raportowania projektów
 • Dobre praktyki i zasady budowy i funkcjonowania systemu raportowania
 • Zapewnienie jakości danych w procesie raportowania projektów
 • Dane i wskaźniki monitorowania statusu projektów - jak je wybierać, aby zachować umiar

PMO w procesie zarządzania zbiorem projektów organizacji

 • Kategoryzacja i inwentaryzacja projektów - rejestr projektów organizacji
 • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi na poziomie PMO
 • Monitorowanie i wspieranie projektów przez PMO
 • Priorytetyzacja projektów
 • Rola PMO w zarządzaniu portfelem projektów

Budowa i rozwój funkcjonującego PMO

 • Organizacja PMO
 • Budowa PMO: fundamenty, filary, kondygnacje i dach
 • Wdrażanie PMO jako proces zmian organizacyjnych: rola niedźwiedzia, lwów i orła podczas budowania PMO
 • Doświadczenia praktyczne budowy PMO: przykłady dwóch  firm oraz lekcje można z nich wyciągnąć
 • Podejście do wdrożenia PMO w organizacji: co robić a czego należy unikać?

Metody szkoleniowe:

 • Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi i interaktywnymi:
 • Wykład - prezentacja poszczególnych punktów programu
 • Ćwiczenia w grupach dotyczące omawianych zagadnień PMO
 • Doświadczenia praktyczne prowadzących
 • Inspirujące dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 6, Leadership – 2, Business & Strategic sklls – 6.


Czas trwania: 2 dni

Cena: 2 200 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg