Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Doradztwo


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Referencje

 • Realizacja usług doradczych w ramach realizacji Centralnej Bazy Danych Klientów
  dla PZU S.A.

W ramach realizacji projektu budowy Centralnej Bazy Danych Klientów PZU S.A. świadczono usługi doradcze w zakresie inżynierii oprogramowania i wyboru dostawców systemów informatycznych.

 • Przygotowanie wymagań w zakresie zarządzania projektem do zapytania ofertowego (SIWZ) dla Urzędu Miasta Katowice

Przygotowano wymagania w zakresie zarządzanie dużym projektem publicznym, stanowiące następnie wytyczne do zapytania ofertowego dla Wykonawcy systemu IT.

 • Wdrożenie PMO oraz procesu zarządzania projektami i portfelem projektów dla Raiffeisen Banku Polska S.A.
  • Wdrożono  i doskonalono PMO i procesy zarządzania projektami i portfelem projektów
  • Wdrożono i rozwijano systemy do zarządzania projektami i portfelem projektów (Microsoft EPM Portfolio Server 2007, Project Server 2007, Microsoft Project Professional 2007)
  • Prowadzono szkolenia z systemu EPM oraz zarządzania portfelem projektów
  • Przygotowano raporty dot. portfela projektów dla Dyrektorów i Zarządu firmy
  • Prowadzono coaching i mentoring Kierowników projektów
  • Prowadzono negocjacje i zarządzanie współpracą z dostawcami usług i szkoleń
 • Wdrożenie metodyki zarządzania projektami i systemu EPM dla firmy
  LexisNexis Sp. z o.o.
  • Przeprowadzono diagnozę aktualnego stanu zarządzania projektami
   w LexisNexis Polska Sp. z o.o.
  • Przeprowadzono cztery edycje dwudniowego szkolenia z zarządzania projektami dla zarządu, dyrekcji, kierowników projektów i członków zespołów projektowych
  • Przygotowano model zarządzania projektami w LexisNexis Polska Sp. z o.o. uwzględniający strukturę organizacyjną, cykl życia projektów, kluczowe role
   i odpowiedzialności osób realizujących projekty oraz zdefiniowano kluczowe zarządcze produkty projektu
  • Przygotowano i wdrożono koncepcję wykorzystania systemu Microsoft Project Server 2007
  • Przeszkolono osoby z systemu do zarządzania projektami

Dowiedz się więcej - skontaktuj się z nami! 


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg