Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Doradztwo


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Budowa i rozwój PMO

Rozwijające się organizacje prędzej czy później napotykają na problem zarządzania większą ilością projektów. Skuteczne zarządzanie nimi nie jest jednak możliwe bez uruchomienia PMO, czyli Biura Zarządzania Projektami. Kontroluje i koordynuje ono realizację projektów w organizacji, pozwalając na podniesienie ich jakości, terminowości, a także ograniczenie pracochłonności i kosztów.

Wdrożenie PMO w organizacji umożliwia:

  • otrzymywanie aktualnych i obiektywnych informacji o projektach realizowanych w organizacji,
  • realizację idei „strażnika metodyki zarządzania projektami”,
  • rozszerzanie wiedzy kierowników projektów i członków zespołów projektowych poprzez coaching i mentoring, a także dostarczanie szkoleń z zakresu zarządzania projektami,
  • zbieranie, analizę i konsolidację odpowiednich informacji pozwalających raportować do Zarządu Firmy aktualnej mapy drogowej projektów oraz wsparcie Zarządu w podejmowaniu decyzji portfelowych.

WHITECOM Project Experience realizuje usługi:

  • Zdefiniowania roli PMO w organizacji, łącznie z zakresem odpowiedzialności i pełnionych funkcji,
  • Zdefiniowania struktury PMO oraz procedur i procesów wewnętrznych,
  • Zdefiniowania poszczególnych ról w ramach PMO,
  • Organizacja PMO - wdrożenie procesów i procedur oraz narzędzi wspomagających.
  • Przygotowania narzędzi wspierających operacje PMO - instrukcje, szablony dokumentów itd.
  • Wsparcia operacyjnego w początkowym okresie funkcjonowania biura, coachingu i mentoringu dla wybranych ról.

Dowiedz się więcej – skontaktuj się z nami!

 Zobacz nasze referencje


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg