Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie zmianami w projektach

W WHITECOM Project Experience stykamy się na wiele sposobów z projektami realizowanymi w różnych organizacjach i różnych branżach. Dowiadujemy się o nich od uczestników naszych szkoleń, poznajemy je realizując usługi doradcze oraz audyty. Mamy okazję obserwować je w kontekście wdrażanych przez nas systemów wspomagających zarządzanie projektami. Co ważne, mamy możliwość doświadczania tych projektów nie tylko z perspektywy osób, które nimi zarządzają, ale również z punktu widzenia innych ról: analityków zajmujących się zbieraniem i dokumentowaniem wymagań, jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie portfelami projektów, organizacyjnych biur zarządzania projektami, kierowników liniowych, czy kierownictwa wyższego szczebla. Z tak różnorodnych kontaktów z projektami wynika jednoznacznie, że jednym z największych wyzwań, z którymi muszą się one mierzyć, jest skuteczne zarządzanie zmianami. Jednocześnie, temat ten należy do tych, które wzbudzają najwięcej emocji, czemu trudno się dziwić, mając świadomość, w jak dużym stopniu decyduje on o sukcesie lub porażce projektu. Niesprawny system zarządzania zmianami stanowi przecież jedną z głównych źródłowych przyczyn wszelkich możliwych perturbacji. Nawarstwiające się opóźnienia, przekraczane budżety, rozrost zakresu, przeciążenie zasobów, problemy z odbiorami, problemy jakościowe, konflikty i napięcia w relacjach z interesariuszami… To tylko niektóre z możliwych konsekwencji.

Proponując to szkolenie chcemy doprowadzić do spotkania się w jednym miejscu najważniejszych ról zajmujących się różnymi aspektami zarządzania projektami i wzajemnego zrozumienia odmiennych perspektyw postrzegania tematu zarządzania zmianami w projektach. Naszym celem jest zdiagnozowanie czynników utrudniających zarządzanie zmianami i zidentyfikowanie głównych problemów w tym obszarze. Jednocześnie zaproponujemy rozwiązania i dobre praktyki, które umożliwią uporządkowanie i usprawnienie procesów składających się na ten obszar, a także doprecyzowanie roli i znaczenia analityka biznesowego, kierownika projektu oraz PMO w tych procesach. Omówimy narzędzia i kluczowe komponenty skutecznego systemu zarządzania zmianami w projekcie, pozwalające zwiększać wartość dla organizacji generowaną w projektach poprzez skuteczniejsze opisywanie i zgłaszanie zmian, trafniejsze szacowanie ich skutków i konsekwencji oraz określanie priorytetów zmian, a także bardziej świadome podejmowanie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu zmian. Warsztatowa formuła szkolenia pozwala dostosować ją do specyfiki projektów oraz organizacji, z których pochodzą uczestnicy. Szczególnie zależy nam na tym, żeby mogli oni możliwie najszybciej wdrożyć w swoich projektach wypracowane w trakcie trwania szkolenia rezultaty.

 

Grupa docelowa/uczestnicy szkolenia

Warsztat adresowany jest do analityków biznesowych, kierowników projektu, członków zespołów kierujących projektem i wspierających funkcje zarządcze związane z zespołami projektowymi, członków PMO, sponsorów i członków komitetów sterujących w projektach, a także różnych interesariuszy którzy mogą być źródłem zmian w projektach, w szczególności użytkowników produktów powstających w projektach. Zakres tematyczny szkolenia oraz umiejętności i wiedza, jakie można uzyskać w ramach szkolenia znajdują zastosowanie w ramach każdej metodyki czy standardu zarządzania projektami.

 

Program szkolenia

Wprowadzenie do szkolenia

 • Przedstawienie celów i programu szkolenia
 • Krótka prezentacja uczestników

Studium przypadku: Zmiany w projekcie. Studium przypadku, od którego rozpoczynamy szkolenie to bardzo typowa historia. Prawdopodobnie każdy z uczestników mógłby opowiedzieć przynajmniej kilka podobnych przykładów z własnego doświadczenia. Znakomita większość projektów prędzej, czy później zaczyna doświadczać dolegliwości, która doczekała się własnej nazwy w terminologii zarządzania projektami. Scope creep, czyli rozrost zakresu pojawia się w projektach dużych i małych, złożonych i prostych, pionierskich i rutynowych, realizowanych własnymi zasobami organizacji i zlecanych zewnętrznym wykonawcom. Dyskusja na temat tego zjawiska pozwoli nam zdefiniować ramy tematyczne dla całego szkolenia, oraz zebrać zagadnienia, które w szczególny sposób interesują uczestników szkolenia.

 • Identyfikacja ryzyk wynikających z niekontrolowanych zmian zakresu

 

Dobre praktyki zarządzania zmianami

 • Źródła i przyczyny zmian w projektach
 • Proces i jego główne elementy
  • Kto powinien zgłaszać zmiany
  • Gdzie powinny trafiać zmiany
  • Forma zgłaszania zmian
  • Etapy analizy zmian
  • Kto powinien decydować o wdrożeniu zmian
 • Standardy i metodyki
  • Podejście PMI® (PMBOK® Guide)
  • Prince2
  • Zmiany w podejściach Agile
  • Inżynieria wymagań – fundament skutecznego zarządzania zmianami
  • Inne standardy

 

Zmiany w zakresie projektu

 • Scope creep – rozrost zakresu
  • Przyczyny
  • Zagrożenia
  • Jak sobie z nim radzić
 • Techniki i narzędzia zarządzania zmianami zakresu
 • Znaczenie umiejętności interpersonalnych i zespołowych w zarządzaniu zmianami

 

Zmiany dotyczące innych parametrów projektu

 • Harmonogram
 • Budżet
 • Zasoby
 • Zamówienia
 • Komunikacja i interesariusze
 • Ryzyko

 

Zmiany dotyczące założeń biznesowych i makroekonomicznych

Uwzględnienie powiązań z innymi projektami

Podsumowanie

 • 10 „przykazań” zarządzania zmianami w projektach
 • Co możesz zrobić już teraz?

 

Dodatkowe informacje
Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 7, Leadership – 5, Business & Strategic skills – 2.

 

Czas trwania: 2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg