Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Warsztat: Kanban - Zwinne zarządzanie projektami z symulacją

Szkolenie pokazuje praktyczne zastosowanie metody kanban (należącej do grupy zwinnych – agile-owych – metod zarządzania projektami):

 • wykorzystującej wizualizację realizowanych prac dla łatwiejszego podejmowania efektywnych decyzji projektowych oraz tzw. limity prac w toku (ang. WIP  –  Work In Progres) dla zbilansowania zapotrzebowania na prace z możliwościami realizacyjnymi zespołu
 • stosowanej zarówno w pracach developerskich (tworzenie rozwiązań IT), jak w pracach utrzymaniowych w działach IT
 • wspomagającej zarówno zarządzanie pracami na poziomie zespołu, jak i na poziomie projektu, a także na poziomie organizacji, w tym także na poziomie portfela projektów.

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy o metodzie kanban
  • Poznanie szczegółowych zasad i technik kanban
  • Poznanie praktycznych przykładów zastosowania kanban w zarządzaniu projektem, zbiorem projektów oraz organizacją realizującą wiele projektów
  • Przećwiczenie w warsztatowej formie różnych zagadnień i technik metody Kanban


Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów
 • kierowników lub liderów zespołów oraz
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami,

którzy chcą zdobyć - lub poszerzyć - wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie podejścia kanban, stosowanego na poziomie projektu, zadań projektowych, jak i większej organizacji.


Program szkolenia

1. Metody Agile i Lean w zarządzaniu projektami

 • Dlaczego Agile i Lean?
 • Główne założenia Agile i Lean
 • Mechanizmy Agile i Lean
 • Korzyści Agile i Lean

2. Kanban: wprowadzenie

 • Zasady i praktyki kanban
 • Tablica kanban i jej elementy (work items, limit WIP, itp.)

3. Kanban: zadania, WIP, przepływ

 • Elementy pracy w kanban
 • Praca w toku i jej ograniczanie
 • Zarządzanie przepływem

4. Klasy usług

 • Idea klas usług
 • Typy klas usług i ich zastosowanie praktyczne

5. Planowanie i szacowanie w metodzie kanban

 • Planowanie i harmonogramowanie prac
 • Metody szacowania prac
 • Kadencja
 • Planowanie w kanban - podsumowanie

6. Metryki w podejściu kanban

 • Najczęściej stosowane metryki
 • Skumulowany diagram przepływu i jego analiza

7. Kanban w systemie zarządzania projektami (SZP)

 • Kanban w dużym projekcie
 • System zarządzania projektami z tablicami Kanban

8. Kanban – Gra (3 iteracje w trakcie szkolenia)

 • Gra symulacyjna
 • Dyskusja


Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego prezentacje metod i technik kanban, ćwiczenia praktyczne dotyczące rożnych projektów, bazujących na rzeczywistych przykładach, grę symulacyjną oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

 

Organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia: Warszawa. 
Zajęcia trwają od 9:00 do 17:00. Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

 

Koszt szkolenia

2 100 PLN + VAT

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe (w postaci materiału wykładowego oraz związanych z nim ćwiczeń)
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 3 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.

 

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 14, Leadership – 0, Business & Strategic skills – 0.

Zapisz się na szkolenie

WHITECOM Project Experience Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg