Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie projektami w Hadrone PPM (1 dzień)

Kierownik projektu jest zobligowany do zarządzania wieloma aspektami danego przedsięwzięcia: oprócz zakresu, czasu i budżetu powinien dbać o komunikację, jakość, ryzyka, dostawców, zespół oraz decyzje w projekcie. Aby odpowiedzieć na rosnące obowiązki kierownik projektu musi automatyzować swoją pracę poprzez wsparcie systemów informatycznych. Celem szkolenia jest przedstawienie zintegrowanego środowiska pracy kierownika projektu, od zasad i podejścia w poszczególnych obszarach zarządczych do funkcji systemu Hadrone PPM. Podstawowym założeniem tego warsztatu jest poznanie wszystkich funkcjonalności systemu Hadrone PPM w obszarze kierownika projektu wraz z ich umiejętnością stosowania w codziennej pracy projektowej. Szkolenie prezentuje obszary zarządzania w całym cyklu życia projektu.

 

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kierowników projektów posiadających doświadczenie, ale chcących uporządkować wiedzę z podstaw zarządzania projektami oraz poznać działanie systemu Hadrone PPM
 • Początkujących kierowników projektów rozpoczynających przygodę z zarządzaniem
 • Osób, które są przygotowywane do pełnienia funkcji kierownika projektu
 • Członków zespołów projektowych mających korzystać z systemu Hadrone PPM


Cele szkolenia:

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektami z użyciem systemu Hadrone PPM
 • Przedstawienie funkcjonalności systemu Hadrone PPM z punktu widzenia kierownika projektu oraz członka zespołu projektowego


Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie całego procesu zarządzania projektem
 • Zapoznanie uczestnika szkolenia z system do zarządzania projektami Hadrone PPM
 • Możliwość weryfikacji własnych doświadczeń z teorią i praktyką zarządzania projektami
 • Przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji kierownika projektu lub funkcji członka zespołu projektowego
 • Umiejętność zaplanowania nowego projektu zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami
 • Zdobycie wiedzy jak zarządzać projektami przy użyciu narzędzia Hadrone PPM


Program szkolenia:

Wprowadzenie do Zarządzania Projektami

 • Cykl życia projektu
 • Obszary zarządzania projektem
 • Rola karty projektu i planu projektu w pracy kierownika projektu
 • Zapoznanie z funkcjonalnościami systemem Hadrone PPM
 • Zastosowanie systemu Hadrone PPM do pracy kierownika projektu i członka zespołu projektowego

Zarządzanie zakresem i harmonogramem projektu

 • Definiowanie zakresu prac w projekcie
 • Zasady tworzenia i aktualizacji harmonogramu do projektu
 • Podejście do tworzenia działań i zadań w Hadrone PPM
 • Skutecznie formułowanie oraz wyznaczanie zadań dla projektu

Zarządzani budżetem projektu

 • Typy oraz szczegółowość planowania wydatków w projekcie
 • Przypisanie centrów inwestycyjnych do wydatków
 • Zasady alokacji wydatków ze względu na źródło finansowania
 • Śledzenie statusu wydatków w projekcie
 • Identyfikacja odchyleń wydatków w projekcie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie

 • Planowanie osób do projektu
 • Analiza dostępności osób do projektu
 • Śledzenie wykorzystania zasobów w projekcie
 • Aktualizacja  planów zapotrzebowania na zasoby ludzkie w projekcie

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja ryzyk projektowych
 • Tworzenie rejestru ryzyk dla projektu
 • Ocena i priorytetyzacja  ryzyk ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia
 • Wyznaczanie działań zapobiegawczych
 • Monitorowanie rejestru ryzyk w projekcie
 • Wyznaczenie strategii dla szans i zagrożeń

Zarządzanie decyzjami w projekcie

 • Tworzenie rejestru decyzji dla projektu
 • Śledzenie decyzji i zmian w projekcie

 

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 800 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg