Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Narzędzia i metody analizy biznesowej

Nawet jeśli jesteś doświadczonym analitykiem biznesowym, możesz znaleźć się w sytuacji, w której trudno ci wybrać narzędzie lub metodę najbardziej odpowiednią do projektu, w którym pracujesz. Albo twoi interesariusze zasypują cię pytaniami, dlaczego opisujesz ich procesy za pomocą jakichś niezrozumiałych obrazków, kiedy język naturalny byłby o wiele bardziej użyteczny i przystępny. A do tego bardziej zrozumiały!

Być może również docierało do ciebie, że podejście do analizy biznesowej stosowane w twojej organizacji nie jest w pełni skuteczne i można by je trochę ulepszyć za pomocą jakichś dobrych narzędzi i innych elementów. Brakuje ci tylko przekonania, które z tych setek dostępnych narzędzi sprawdziłoby się w danej sytuacji najlepiej.

Ten kurs daje ci możliwość zyskania cennej wiedzy o możliwości udoskonalenia, poszerzenia i zoptymalizowania zestawu narzędzi analizy biznesowej, z których korzystasz. Omówimy na nim i praktycznie zastosujemy różne narzędzia i metody, które można zastosować w rozmaitych okolicznościach i uwarunkowaniach. Poznasz możliwości ich wykorzystania, zalety i słabości. I dzięki temu, zyskasz więcej pewności, jak skutecznie używać ich w swoich działaniach analitycznych.

Uwaga: Wprawdzie większość omawianych narzędzi i metod można skutecznie wykorzystać w projektach różnego typu, ale w czasie tego szkolenia skupimy się przede wszystkim na specyfice projektów informatycznych. Ponadto, kurs jest w pełni zgodny z BABOK® Guide, wersja 3.0 i w związku z tym często posługiwać się będziemy terminologią stosowaną w tym standardzie. Wskazane jest zatem, by uczestnicy rozumieli podstawowe koncepcje analizy biznesowej opisane w tym standardzie.


Profil uczestników:

To szkolenie jest przeznaczone dla:

 • Analityków biznesowych pracujących w różnych środowiskach, którzy chcą uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat narzędzi i metod stosowanych w działaniach związanych z analizą biznesową,
 • Analityków biznesowych posiadających doświadczenie w konkretnych obszarach analizy biznesowej i chcących poznać narzędzia i metody stosowane w innych typach działań związanych z analizą biznesową,
 • Osób, które tworzą i rozwijają standardy i metodyki analizy biznesowej w swoich organizacjach i poszukują możliwości ulepszenia i optymalizacji sposobu użycia narzędzi i metod w tych standardach i metodykach,
 • Interesariuszy, którzy bezpośrednio współpracują z analitykami biznesowymi i chcą zyskać zrozumienie narzędzi i metod wykorzystywanych w działaniach związanych z analizą biznesową,
 • Specjalistów zainteresowanych różnymi narzędziami i metodami analitycznymi przydatnymi w zarządzaniu i modelowaniu procesów, zarządzaniu wymaganiami, modelowaniu i projektowaniu systemów, zarządzaniu zakresem projektu i powiązanych obszarach.


Cele szkolenia:

 • Prezentacja i praktyczne wykorzystanie rozmaitych narzędzi i metod stosowanych w różnych obszarach analizy biznesowej
 • Zapewnienie uczestnikom zdolności wyboru i skutecznego użycia narzędzi i metod najbardziej adekwatnych do charakteru prowadzonych przez nich prac analitycznych oraz specyfiki środowiska, w którym funkcjonują


Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie wielu narzędzi i metod analizy biznesowej
 • Zyskanie wiedzy o tym, jak zaprojektować i wygodnie stosować zestaw narzędzi najlepiej dostosowany do środowiska, w którym podejmują swoje działania analityczne
 • Zwiększenie zdolności praktycznego użycia najczęściej stosowanych narzędzi i metod analitycznych, dzięki ćwiczeniom obejmującym typowe zastosowania oraz omówieniu pułapek, ryzyk i typowych błędów związanych z wykorzystywaniem tych narzędzi i metod


Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie wysoce interaktywnego wykładu połączonego z dużą ilością działań warsztatowych obejmujących użycie omawianych narzędzi i metod.


Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do szkolenia
  • Przedstawienie celów i programu szkolenia
  • Krótka prezentacja uczestników
 • Dziedzina analizy biznesowej
  • Jaki jest typowy zakres działań związanych z analizą biznesową?
  • Narzędzia i metody stosowane w analizie biznesowej – różnice między preferencjami analityków biznesowych i odbiorców
  • Metodyka analizy biznesowej – czy faktycznie jest nam potrzebna?
  • Co powinna obejmować skuteczna metodyka analizy biznesowej?
  • Przykład skutecznej metodyki analizy biznesowej
   • MDA – podstawa omawianej metodyki
   • Podstawowe elementy modelu CIM
   • Artefakty i standardy modelu CIM
   • Podstawowe elementy modelu PIM
   • Artefakty i standardy modelu PIM
 • Dokumentowanie procesów biznesowych
  • Potrzeba dokumentowania procesów biznesowych
  • Co powinna obejmować dokumentacja procesów biznesowych?
  • Najlepsze praktyki dokumentowania procesów biznesowych
  • Określanie dziedziny biznesu – punkt wyjścia
  • Narzędzia i metody używane w celu definiowania i dokumentowania dziedziny biznesu
  • Dlaczego reguły biznesowe powinno się oddzielić od procesów biznesowych?
  • Zarządzanie regułami biznesowymi – wybrane podejścia
  • Procesy biznesowe – serce organizacji
  • Definiowanie architektury procesów biznesowych – zalety i słabości najbardziej powszechnych sposobów podejścia
  • Przegląd notacji modelowania procesów biznesowych
 • Modelowanie procesów biznesowych za pomocą BPMN 2.0
  • Elementy notacji BPMN 2.0
  • Rekomendowana metodyka modelowania procesów biznesowych
  • Tworzenie modeli opisowych za pomocą BPMN 2.0
  • Tworzenie modeli analitycznych za pomocą BPMN 2.0
 • Użycie UML w działaniach związanych z analizą biznesową
  • Dokumentowanie procesów biznesowych za pomocą UML
  • Użycie UML do definiowania zakresu projektu informatycznego
  • Modelowanie dziedziny rozwiązania za pomocą diagramu klas UML
  • Diagramy UML wykorzystywane w dokumentowaniu funkcjonalności rozwiązania
  • Dokumentowanie wymagań niefunkcjonalnych rozwiązania
   • Jak można wykorzystać UML?
   • Inne narzędzia i metody używane w połączeniu z UML
  • Optymalizacja spójności i możliwości wielokrotnego użycia w dokumentowaniu wymagań rozwiązania
  • Użycie UML w tworzeniu dokumentacji dla potrzeb testów
 • Adaptacyjny analityk biznesowy – na przykładzie Scrum
  • Analityk biznesowy jako Właściciel Produktu
  • Analityk biznesowy jako Członek Zespołu
  • Zasady Agile i Scrum
  • Inicjowanie projektu Scrum
  • Tworzenie Product Backlog
  • Uszczegóławianie Product Backlog
  • Priorytetyzacja pod kątem sprintów
  • Zarządzanie zmianami wymagań w Scrum
  • Realizacja sprintu
 • Zwięzłe wprowadzenie do ITIL
  • Czy jest ITIL i kto z niego korzysta?
  • Przegląd ITIL
   • Omówienie Zarządzania Usługami
   • Cykl życia Strategii Usług
   • Cykl życia Projektowania Usług
   • Cykl życia Przekazania Usług
   • Cykl życia Eksploatacji Usług
   • Cykl życia Ciągłej Poprawy Usług
  • Korzyści i zalety ITIL
 • Inne zagadnienia
  • Radzenie sobie z trudnymi interesariuszami
  • Zespoły wirtualne – zalety i wyzwania
  • Zarządzanie ryzykiem związanym z działaniami analitycznymi
 • Podsumowanie szkolenia


Uczestnictwo w kursie szkoleniowym uprawnia do otrzymania 14 PDU (Professional Development Unit). Podział PDU na każdy z obszarów PMI Talent Triangle jest następujący: Technical Project Management – 10, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.


Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena: 2 200 PLN netto od osoby (+23% VAT)


Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg