Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie zespołem projektowym

Szkolenie łączy omówienie istotnych aspektów merytorycznych z ćwiczeniami i przykładami praktycznymi. Ponieważ szkolenie to tworzy merytoryczne podstawy do innych szkoleń o charakterze warsztatowym, część „teoretyczna” stanowi od 30% do 50% łącznego czasu szkolenia (w zależności od potrzeb). Pozostały czas przeznaczony jest na ćwiczenia oraz przykłady praktyczne i ich omówienie.

Cel szkolenia:

 • Nabycie umiejętności zarządzania zespołem projektowym
 • Poznanie twardych technik zarządzania
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy stylem zarządzania zespołem

 

Korzyści:

 • Pozyskanie umiejętności zarządzania zespołem projektowym w sposób uwzględniający różnorodność i indywidualny styl pracy członków zespołów projektowych
 • Przećwiczenie technik komunikacji i motywowania zespołu
 • Utrwalenie umiejętności płynnej komunikacji z zespołem

 

Program szkolenia 

Wprowadzenie

 • Uzgodnienie reguł (facylitowane przez prowadzącego)
 • Oczekiwania uczestników
 • Cele szkolenia
 • Ćwiczenie wprowadzające

 

Część 1. Kiedy grupa staje się zespołem?

 • Definicja grupy, rodzaje grup
 • Etapy rozwoju grupy/zespołu (Model Tuckmana i Jensen)
  • Formowanie
  • Ścieranie
  • Normowanie
  • Działanie
  • Zamykanie
 • Współpraca i synergia w zespole
 • Role w zespole projektu
 • Ocena wyników zespołu i udzielanie wskazówek członkom zespołu
 • Problemy w pracy zespołowej

 

Część 2. O motywowaniu

 • Co to jest motywacja?
 • Omówienie najważniejszych teorii motywacyjnych
  • Hierarchia potrzeb Maslowa
  • Model ERG Alderfera
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga
  • Teorie X i Y McGregora
  • Teoria trzech potrzeb McClellanda
  • Teoria sprawiedliwości Adamsa
  • Teoria oczekiwań Vrooma
 • Praktyczne wykorzystanie teorii motywacyjnych
 • Mechanizmy wywierania wpływu na innych
 • Kiedy motywowanie staje się manipulowaniem?

 

Część 3. Sytuacje konfliktowe w zespole i w relacjach z interesariuszami

 • Definicja konfliktu:
  • Spojrzenie tradycyjne
  • Spojrzenie przez pryzmat relacji międzyludzkich
  • Spojrzenie interakcyjne
 • Zarządzanie konfliktami:
  • Konflikt funkcjonalny
  • Konflikt dysfunkcjonalny
 • Źródłowe przyczyny konfliktów – diagnozowanie i podejmowane działania (Model Moore’a)
 • Techniki reakcji na konflikt (Model Thomasa i Kilmanna):
  • Strategia unikania
  • Strategia przystosowania
  • Strategia rywalizacji
  • Strategia kompromisu
  • Strategia współpracy
 • Elementy negocjacji i mediacji w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi

 

Część 4. Komunikacja w zespole projektu

 • Podstawowy model komunikacji
 • Elementy procesu komunikacji
 • Informacja zwrotna w komunikacji
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej
 • Bariery komunikacyjne i strategie ich przełamywania
 • Rola słuchania w pracy zespołowej
 • Schemat wypracowania planu komunikacji w zespole
 • Spotkania jako kluczowy element komunikacji w ramach zespołu
 • Typy spotkań
  • Elementy skutecznego spotkania
  • Planowanie spotkań
  • Przeprowadzanie spotkań
 • Mechanizmy podejmowania decyzji
  • Rodzaje trybów podejmowania decyzji
  • Kanon decyzyjny
  • Wybrane narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji
  • Model osiągania konsensusu według Kanera
  • Czym różni się konsensus od kompromisu?
  • Mechanizmy hierarchizacji i głosowania

 

Część 5. Kierowanie zespołem w warunkach ograniczonych uprawnień

 • Kierowanie zespołem z wykorzystaniem procesów
  • Procesy zarządzania projektem
  • Infrastruktura i organizacja projektu
  • Wsparcie ze strony jednostek organizacyjnych
 • Kierowanie zespołem poprzez wywieranie wpływu
  • Wykorzystanie mechanizmów przywódczych w kierowaniu zespołem
  • Właściwe stosowanie mechanizmów motywacyjnych
  • Wzmacnianie mechanizmów wywierania wpływu na zespół
  • Budowanie relacji
 • Kierowanie zespołem dzięki wykorzystaniu metryk
  • Typy stosowanych metryk
  • Sposób ustalania metryk
  • Dokonywanie pomiaru
  • Potencjalne trudności i bariery
 • Kierowanie zespołem na różnych etapach cyklu życia projektu

 

Czas trwania: 2 dni 

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg