Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie zespołem projektowym

Szkolenie łączy omówienie istotnych aspektów merytorycznych z ćwiczeniami i przykładami praktycznymi. Ponieważ szkolenie to tworzy merytoryczne podstawy do innych szkoleń o charakterze warsztatowym, część „teoretyczna” stanowi od 30% do 50% łącznego czasu szkolenia (w zależności od potrzeb). Pozostały czas przeznaczony jest na ćwiczenia oraz przykłady praktyczne i ich omówienie.

Cel szkolenia:

 • Nabycie umiejętności zarządzania zespołem projektowym
 • Poznanie twardych technik zarządzania
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy stylem zarządzania zespołem

 

Korzyści:

 • Pozyskanie umiejętności zarządzania zespołem projektowym w sposób uwzględniający różnorodność i indywidualny styl pracy członków zespołów projektowych
 • Przećwiczenie technik komunikacji i motywowania zespołu
 • Utrwalenie umiejętności płynnej komunikacji z zespołem

 

Program szkolenia 

Wprowadzenie

 • Uzgodnienie reguł (facylitowane przez prowadzącego)
 • Oczekiwania uczestników
 • Cele szkolenia
 • Ćwiczenie wprowadzające

 

Część 1. Kiedy grupa staje się zespołem?

 • Definicja grupy, rodzaje grup
 • Etapy rozwoju grupy/zespołu (Model Tuckmana i Jensen)
  • Formowanie
  • Ścieranie
  • Normowanie
  • Działanie
  • Zamykanie
 • Współpraca i synergia w zespole
 • Role w zespole projektu
 • Ocena wyników zespołu i udzielanie wskazówek członkom zespołu
 • Problemy w pracy zespołowej

 

Część 2. O motywowaniu

 • Co to jest motywacja?
 • Omówienie najważniejszych teorii motywacyjnych
  • Hierarchia potrzeb Maslowa
  • Model ERG Alderfera
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga
  • Teorie X i Y McGregora
  • Teoria trzech potrzeb McClellanda
  • Teoria sprawiedliwości Adamsa
  • Teoria oczekiwań Vrooma
 • Praktyczne wykorzystanie teorii motywacyjnych
 • Mechanizmy wywierania wpływu na innych
 • Kiedy motywowanie staje się manipulowaniem?

 

Część 3. Sytuacje konfliktowe w zespole i w relacjach z interesariuszami

 • Definicja konfliktu:
  • Spojrzenie tradycyjne
  • Spojrzenie przez pryzmat relacji międzyludzkich
  • Spojrzenie interakcyjne
 • Zarządzanie konfliktami:
  • Konflikt funkcjonalny
  • Konflikt dysfunkcjonalny
 • Źródłowe przyczyny konfliktów – diagnozowanie i podejmowane działania (Model Moore’a)
 • Techniki reakcji na konflikt (Model Thomasa i Kilmanna):
  • Strategia unikania
  • Strategia przystosowania
  • Strategia rywalizacji
  • Strategia kompromisu
  • Strategia współpracy
 • Elementy negocjacji i mediacji w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi

 

Część 4. Komunikacja w zespole projektu

 • Podstawowy model komunikacji
 • Elementy procesu komunikacji
 • Informacja zwrotna w komunikacji
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej
 • Bariery komunikacyjne i strategie ich przełamywania
 • Rola słuchania w pracy zespołowej
 • Schemat wypracowania planu komunikacji w zespole
 • Spotkania jako kluczowy element komunikacji w ramach zespołu
 • Typy spotkań
  • Elementy skutecznego spotkania
  • Planowanie spotkań
  • Przeprowadzanie spotkań
 • Mechanizmy podejmowania decyzji
  • Rodzaje trybów podejmowania decyzji
  • Kanon decyzyjny
  • Wybrane narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji
  • Model osiągania konsensusu według Kanera
  • Czym różni się konsensus od kompromisu?
  • Mechanizmy hierarchizacji i głosowania

 

Część 5. Kierowanie zespołem w warunkach ograniczonych uprawnień

 • Kierowanie zespołem z wykorzystaniem procesów
  • Procesy zarządzania projektem
  • Infrastruktura i organizacja projektu
  • Wsparcie ze strony jednostek organizacyjnych
 • Kierowanie zespołem poprzez wywieranie wpływu
  • Wykorzystanie mechanizmów przywódczych w kierowaniu zespołem
  • Właściwe stosowanie mechanizmów motywacyjnych
  • Wzmacnianie mechanizmów wywierania wpływu na zespół
  • Budowanie relacji
 • Kierowanie zespołem dzięki wykorzystaniu metryk
  • Typy stosowanych metryk
  • Sposób ustalania metryk
  • Dokonywanie pomiaru
  • Potencjalne trudności i bariery
 • Kierowanie zespołem na różnych etapach cyklu życia projektu

 

Czas trwania: 2 dni 

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg