Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Ocena i ratowanie projektów zagrożonych

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych Kierowników Projektów, Menedżerów Portfela, Sponsorów, 
a także członków Biura Projektów i audytorów, których praca jest mocno związana z problematyką projektów zagrożonych.

Cele warsztatu:

 • Przedstawienie problemu projektów zagrożonych
 • Ukazanie możliwości ratowania projektów zagrożonych
 • Zbudowanie świadomości „co i kiedy” należy zrobić, aby odnieść sukces w trudnym projekcie
 • Przekazanie doświadczeń z polskiego rynku
 • Przedstawienie praktyki monitorowania projektów stosowane przez polskie i zagraniczne biura projektów (PMO)
 • Nauka sposobu dostosowania miar i wskaźników do skali i specyfiki prowadzonego projektu

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • Oceny sytuacji w projekcie
 • Zrozumienia głównych przyczyn problemów w projektach
 • Radzenia sobie z tymi problemami
 • Przeprowadzenia procesu naprawy projektu
 • Transferu wiedzy z zagrożonego projektu do organizacji
 • Dokonywania efektywnych przeglądów projektowych

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania projektami oraz w zakresie ratowania zagrożonych projektów w różnych organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację projektu zagrożonego). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

 • Wprowadzenie
 • Identyfikacja projektu zagrożonego
  • Case study: Ocena statusu projektu
  • Projekt zagrożony tzn. jaki?
  • Symptomy projektu zagrożonego
  • Przyczyny porażek  projektów
  • Na co zwrócić uwagę – słabe punkty w projekcie
  • Warsztat: Czy projekt z mojej firmy jest zagrożony?
 • Planowanie i przeprowadzanie oceny projektu zagrożonego
  • Cele oceny
  • Dobór interesariuszy do oceny
  • Plan oceny projektu
  • Ocena statusu projektu
  • Co z projektem podczas oceny?
 • Przygotowanie planu naprawy
  • Strategie
  • Weryfikacja uzasadnienia biznesowego
  • Analiza ryzyka jako element planu naprawy
  • Określenie quick wins
  • Dokumentacja planu napraw
  • Czynnik ludzki przy wdrożeniu planu naprawy
 • Stabilizacja projektu i wnioski z doświadczeń
  • Monitorowanie kluczowych parametrów
  • Transfer wiedzy
  • Kto jest potrzebny w tym procesie?
 • System wczesnego ostrzegania projektów
  • Poziomy zagrożeń w projekcie
  • Sposoby monitoringu projektu
 • Raportowanie statusu projektu
  • Proces raportowania projektów
  • Miary w procesie
  • Jak dostosować miary, aby wykryć zagrożenie
  • Warsztaty: Wdrożenie miar dla mojego projektu
 • Rola PMO w procesie zarządzania projektami zagrożonymi
 • Jak wdrażać proces zarządzania projektami zagrożonymi w organizacji?
 • Dyskusja i wymiana wiedzy między uczestnikami
 • Podsumowanie


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.


Czas trwania:  2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg