Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Audyty


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Audyty & Diagnostyka

Diagnostyka organizacji

Usługi realizowane przez audyt mają pomóc organizacji w usprawnianiu działań i procesów w niej zachodzących. Audyt to nie tylko kontrola obecnego stanu organizacji, ale jest to poszukiwanie dobrych praktyk, które można zastosować w innych działach. Daje on również możliwość usprawnienia organizacji dzięki wiedzy i doświadczeniu zewnętrznego audytora. 

W trakcie audytu organizacji przeprowadzana jest ocena aktualnego poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Audyt przeprowadzany jest przez kompetentny i niezależny zespół audytujący. Pierwszym krokiem jest analiza statusu wejściowego, której zadaniem jest wskazanie obszarów, które wymagają poprawy. Wynikiem analizy jest raport, w którym prezentujemy rezultaty audytu oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług w tym obszarze

Audyty projektów

Realizujemy audyty stanu realizacji projektów. Celem audytu zewnętrznego jest ocena w jaki sposób jest realizowany projekt. Podczas audytu badany jest poziom osiągnięcia założonych celów oraz  zgodność przebiegu projektu z harmonogramem oraz zatwierdzonym budżetem. W efekcie otrzymujemy niezależną opinię  na temat stanu prac w projekcie, osiągniętych celów i wyników, zagrożeń, które mogą wystąpić w przyszłości oraz sposobu ich uniknięcia.

Audyt  przeprowadzany jest w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania projektami oraz dobre praktyki i doświadczenie audytora.

Jest on wykonywany zawsze w środowisku Klienta i obejmuje zarówno analizę dokumentacji projektowej, jak i wywiady z członkami zespołu projektowego.

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług w tym obszarze


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg