Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Stopka


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Aktualności

Relacja z Portfolio Experience 2015

2015-05-11

Kolejna edycja konferencji Portfolio Experience dobiegła końca. Wydarzenie miało miejsce w dniach 23-24 kwietnia w warszawskim hotelu Marriott, gdzie zebrało się niemal 100 uczestników zainteresowanych tematyką zarządzania portfelem projektów i biurem projektów. Konferencja Portfolio Experience to jedyne takie wydarzenie w Polsce, które gromadzi w jednym miejscu tak liczną grupę osób silnie związanych z PMO.

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń między kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie PMO w organizacjach, poznanie dobrych praktyk oraz pogłębianie wiedzy na temat trendów pojawiających się na rynkach zagranicznych. Tegoroczna edycja konferencji po raz pierwszy była wydarzeniem dwudniowym, obejmującym dzień konferencyjny oraz dzień warsztatowy, a temat przewodni brzmiał „Transformacja PMO w odpowiedzi na oczekiwania biznesu”.

Pierwszy dzień konferencji obejmował wystąpienia osobistości znanych w kręgach zarządzania projektami. W roli prelegentów wystąpili goście z Polski i z zagranicy. Wśród nich pojawił się między innymi Olivier Lazar, konsultant, trener i mentor posiadający liczne certyfikacje PMI: PMP®, PMI-RMP®, PMI-ACP® i PMI-SP® oraz tytuł MBA w dziedzinie strategii, zarządzania projektami oraz programami. Były prezes oddziału PMI w Szwajcarii, a obecnie członek Grupy Doradczej w PMI, w swoim wystąpieniu opowiadał o fundamentach budowy portfela projektów. Szczególnie ważnym elementem było przedstawienie strategicznej roli zarządzania portfelem projektów w organizacji oraz podkreślenie znaczenia analizy interesariuszy i ryzyka. Jego występ został ciepło przyjęty przez publiczność.

Kolejnym prelegentem był Yohan Abrahams, prezes oddziału PMI w Wielkiej Brytanii, który może się pochwalić doświadczeniem jako lider PMO przy tworzeniu Portfolio Office Enterprise dla National Policing Improvement Agency – wspólnej usługi zarządzania dokumentacją dla brytyjskiej Policji. Jego prezentacja dotyczyła rozwoju portfela projektów metodą agile.

Konferencja została podzielona na dwa panele prezentacji, spośród których uczestnicy mogli wybrać interesujące ich tematy. Równolegle z Yohanem Abrahamsem występował Witold Hendrysiak, współzałożyciel i były prezes PMI Poland Chapter, od 2007 roku odpowiedzialny za zarządzanie portfelem projektów w Raiffeisen Bank Polska S.A. Na konferencji zaprezentował przypadek PMO przechodzącego transformację, podkreślając, że ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb organizacji było kluczowym zadaniem PMO.

Agenda obfitowała w studia przypadków i aktualne tematy w dziedzinie zarządzania portfelem projektów. Podczas sesji przy okrągłych stołach żywo dyskutowano w grupach bieżące inicjatywy, takie jak Manifest PMO zaprezentowany przez Macieja Bodycha, czy proponowane przez Jerzego Stawickiego zastosowanie metody kanban w zarządzaniu portfelem projektów. Uczestnicy aktywnie reagowali na zadania prelegenta i chętnie dzielili się wiedzą i doświadczeniami z ich obszarów i firm. Wymiana opinii często przenosiła się również do kuluarów. Podczas przerw kawowych uczestnicy konferencji mocno integrowali się, wymieniali się kontaktami oraz komentowali wystąpienia.

Wśród prelekcji dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Karoliny Mitraszewskiej z firmy Provident Polska S.A. Laureatka ubiegłorocznej edycji PMO Award opowiedziała o drodze, jaką przeszło jej Biuro Zarządzania Projektami, aby zostać uznanym za najbardziej dojrzałe PMO w 2013 roku. Wystąpienie stało się inspiracją dla wielu menadżerów PMO, jak dobrze poustawiane procesy w PMO nawet bez wdrożenia profesjonalnych narzędzi mogą przynieść korzyści dla organizacji.

PMO Award jest konkursem, w którym startują Biura Projektów z całej Polski, niezależnie od branży i skali jednostki. Odpowiedzi uczestników konkursu na szereg pytań związanych z historią i planami na przyszłość PMO są obiektywnie oceniane przez niezależne Jury, a wyniki ogłaszane są podczas konferencji. W tym roku również tradycyjnie odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody PMO Award dla Najbardziej Dojrzałego oraz Najszybciej Rozwijającego się PMO.

W kategorii Najbardziej Dojrzałego PMO nagrodzony został ING Bank Śląski S.A., który może się pochwalić jednym z najdłuższych staży PMO na polskim rynku. Biuro uruchomione w 2006 roku przeszło pełną ścieżkę od małego zespołu po działający na rzecz Zarządu Departament Zarządzania Projektami. Jury szczególnie zwróciło uwagę na ciągłe doskonalenie PMO i coroczne promowanie i wdrażanie kolejnych usług świadczonych przez PMO.  Departament nie tylko realizuje szeroką listę usług od wsparcia organizacji w strategii po wnioski z doświadczeń z projektów, ale również wdrożył wiele programów w celu budowy społeczności i kultury projektowej. PMO zaczęło pełnić funkcję mentora zarówno dla polskiego oddziału firmy, jak i innych PMO w grupie międzynarodowej.

Natomiast nagrodę dla Najszybciej Rozwijającego się PMO otrzymała firma Orange Polska S.A. Jednostka w aktualnym kształcie powstała w roku 2013 w wyniku transformacji i połączenia innych usług i zespołów. Głównym celem powstania PMO w nowej strukturze była potrzeba optymalizacji procesów zarządczych i biznesowych. Jest to odrębna jednostka, która w 1,5 roku wdrożyła lub zmodyfikowała wszystkie podstawowe usługi od rejestru projektów, przez zarządzanie portfelem, po automatyzację procesów w narzędziach IT. Rada szczególnie zwróciła uwagę na iteracyjne podejście do wdrożenia usług oraz ciągłe dostosowywanie się do potrzeb biznesowych rozliczane poprzez zdefiniowane wskaźniki biznesowe (KPI). PMO również zastosowało podejście Early Warning System, pozwalające lepiej monitorować ryzyka projektowe.

Serię wystąpień uwieńczył inspirujący występ Zbigniewa Traczyka. Były Sekretarz PMI nawoływał słuchaczy, żeby nie bali się marzyć o idealnym PMO i dążyli do realizacji tych ambicji. Wspomniał również o problemie różnorodnego nazewnictwa PMO i wynikających z tego trudności komunikacyjnych, w ramach rozwiązania sugerując ujednolicenie języka w kontaktach z decydentami.

Drugi dzień konferencji odbył się w formie warsztatów prowadzonych przez Oliviera Lazara. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zrozumienia ról i obowiązków w PMO, określenia docelowych korzyści z PMO, a także uzyskania informacji o wymaganych umiejętnościach i kompetencjach dla poszczególnych ról. Głównym aspektem było zapoznanie się z cyklem życia PMO oraz zarządzanie ścieżką przejścia pomiędzy różnymi etapami. Zgodnie z tematem warsztatów „Zapewnij trwałość swojemu PMO: niech będzie tymczasowe!” uczestnicy wyszli z zajęć ze świadomością zmiennego charakteru funkcjonowania PMO.

Serdecznie dziękujemy sponsorom: Planview, BlueAnt oraz Gower Publishing, a także partnerom: PMI Poland Chapter, Governice, Helionowi, Studenckiemu Kołu Naukowemu Zarządzania Projektami SGH, 4PM.pl, Magazynowi Zarządzanie Projektami, ITwiz oraz Interii za wsparcie w organizacji konferencji.

Po sukcesie tegorocznej edycji powoli zaczynamy przygotowania do kolejnej konferencji Portfolio Experience 2016. Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej wydarzenia oraz profilu na facebooku, gdzie wkrótce opublikujemy więcej szczegółów. 

WHITECOM Project Experience
Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg