Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

PM

Emocjonalnie kompetentny kierownik projektu

Chcesz zostać emocjonalnie kompetentnym kierownikiem projektu?  Dowiedzieć się czym jest inteligencja emocjonalna i jakie są podstawowe kompetencje inteligencji emocjonalnej? Jak można ją rozwinąć i wykorzystać w zarządzaniu projektem, w szczególności w komunikacji projektowej i zarządzaniu konfliktem?

Taką  właśnie wiedzę oraz kompetencje zdobędziesz na szkoleniu "Emocjonalnie kompetentny kierownik projektu". Projekty to przede wszystkim praca i współpraca z ludźmi. Stąd też dla sukcesu projektu nie wystarcza już znajomość procesów i technik zarządzania projektami. Konieczna jest także, a może nawet przede wszystkim, znajomość ludzi, ich zachowań, emocji i odczuć oraz znajomość własnych zachowań i emocji. Konieczna jest więc inteligencja emocjonalna, konieczny jest emocjonalnie kompetentny kierownik projektu.

Dzięki poznaniu zasad funkcjonowania mózgu, poznaniu podstawowych obszarów i kompetencji inteligencji emocjonalnej, dokonaniu oceny swoich umiejętności emocjonalnych będziesz mógł zmienić sposób myślenia oraz działania w projektach.

Profil uczestnika:

Kierownicy projektów lub programów, kierownicy liniowi odpowiedzialni za zarządzanie projektami, pragnący uzupełnić swój warsztat kierownika projektu, poznając i rozwijając umiejętności przywódcze dotyczące umiejętności emocjonalnych.

 Korzyści dla uczestników:

Będziesz w stanie:

 • trafnie identyfikować własne emocje i radzić sobie z nimi w różnych sytuacjach projektowych
 • kontrolować swoje emocje i świadomie je wykorzystywać
 • odczytywać emocje innych interesariuszy projektu oraz rozumieć, co się naprawdę z nimi dzieje
 • budować efektywne relacje w projekcie dzięki wykorzystaniu świadomości własnych emocji i rozumienia emocji innych
 • być przywódcą zespołu projektowego, efektywnie i emocjonalnie inteligentnie komunikować się oraz zarządzać konfliktem
 • Zostaniesz emocjonalnie kompetentnym kierownikiem projektu!

 Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest różnorodnymi metodami aktywnymi i interaktywnymi, takimi, jak:

 • Wykład z elementami dyskusji, zgodnie z przygotowanym materiałem szkoleniowym, uzupełniany praktycznymi przykładami z rzeczywistych projektów
 • Ćwiczenia dotyczące omawianych zagadnień wykonywane przez uczestników, w grupach lub indywidualnie
 • Studia przypadków prezentujące złożone sytuacje projektowe oraz rolę przywództwa i inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu tymi projektami
 • Testy dotyczące różnych aspektów inteligencji emocjonalnej w projekcie, pozwalające uczestnikom szkolenia na ocenę własnych umiejętności
 • Wymiana doświadczeń oraz inspirujące dyskusje

 Program szkolenia:

 • Podstawy inteligencji emocjonalnej
  • Pełny obraz człowieka: inteligencja, inteligencja emocjonalna, osobowość
  • Mini test inteligencji emocjonalnej
  • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu projektami
  • Mózg: rozum i uczucia
  • Podstawowe emocje – klasyfikacja
  • Modele inteligencji emocjonalnej
 • Samoświadomość emocji - podstawa inteligencji emocjonalnej
  • Samoświadomość i jej podstawowe kompetencje
 • Samokontrola – druga kompetencja osobista inteligencji emocjonalnej
  • Samokontrola emocjonalna w zarządzaniu projektami
  • Załamanie emocjonalne i jego przyczyny
  • Myśli automatyczne i dialog wewnętrzny
  • Metody panowania nad pobudzeniem emocjonalnym
  • Inne techniki kontroli emocji
 • Świadomość społeczna – pierwszy składnik kompetencji społecznych
  • Świadomość społeczna w zarządzaniu projektami
  • Empatia i metody jej doskonalenia
  • Metody rozpoznawania stanu emocjonalnego innych uczestników projektu
  • Świadomość organizacyjna
  • Techniki doskonalenia świadomości społecznej
 • Zarządzanie relacjami – kolejny składnik kompetencji społecznych
  • Zarządzanie relacjami i projekty
  • Zarządzanie interesariuszami w standardzie PMBOK® Guide uzupełnione o aspekty emocji
  • Rozwijanie zespołu projektowego wg standardu PMBOK® Guide
  • Narzędzia oceny silnych stron oraz zalet charakteru
  • Inne techniki zarządzania relacjami w projekcie
 • Przywództwo zespołu projektowego i inteligencja emocjonalna
  • Podstawowe aspekty przywództwa w projekcie
  • Emocjonalnie inteligentna komunikacja w projekcie
   • Słabości tradycyjnego – formalnego i zorientowanego na przepływ informacji - podejścia do komunikacji w projekcie
   • Inteligencja emocjonalna i społeczna w komunikacji w projekcie:
   • Model komunikacji i jego praktyczne konsekwencje
    • Metody emocjonalnie inteligentnej komunikacji w projekcie
    • Ujawnianie własnych myśli, uczuć i pragnień
    • Pokonywanie typowych problemów w komunikacji wynikających z aspektów emocjonalnych
    • Kwadrat komunikacyjny von Thuna
    • Koncepcja „Okna Johari” i jej wykorzystanie do oceny poziomu komunikacji w projekcie oraz świadoma komunikacja z samym sobą i z otoczeniem
    • Ocena własnego podejścia do komunikacji: test wykorzystujący koncepcję „okna Johari”
  • Emocjonalnie inteligentne zarządzanie konfliktem
   • Podstawowe koncepcje związane z konfliktem oraz inteligencja emocjonalna
   • Podejścia do rozwiązywania konfliktów: sytuacje w jakich mogą być zastosowane oraz umiejętności emocjonalne umożliwiające ich stosowanie
   • Ocena własnego podejścia do rozwiązywania konfliktów: test Thomasa-Kilmanna
   • Inne metody rozwiązywania konfliktów
  • Inspirujące przywództwo: rezonansowe i dysonansowe z punktu widzenia emocji style przywództwa
  • Style przywództwa i inteligencja emocjonalna
 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu projektami
  • Studium przypadku: inteligencja emocjonalna w projekcie
  • Podsumowanie: emocjonalnie inteligentny kierownik projektu
   
 • Emocjonalna samoświadomość i pięć czynników samoświadomości
 • Właściwa samoocena i pewność siebie
 • Techniki doskonalenia samoświadomości
 • Samoocena emocjonalna

      Cena 2000 PLN netto

 Czas trwania: 2 dni

Zapisz się na szkolenie

WHITECOM Project Experience Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg