Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

PM

Management 3.0

Change and innovation practices, czyli praktyki wprowadzania zmian i innowacji to – naszym zdaniem – klucz do sukcesu projektów realizowanych we współczesnym środowisku biznesowym. Na czym one polegają? Jak mogą je zastosować zarówno project managerowie, jak i menedżerowie zespołów, działów, a także dyrektorzy mniejszych lub mniejszych firm? To niemal szekspirowskie pytanie „być albo nie być?” Na te niemal szekspirowskie pytania odpowiedzi dostarczy szkolenie „Management 3.0 - Change and Innovation Practices”

Agile-owe zarządzanie/przywództwo połączone z umiejętnym stosowaniem „twardych” technik zwinnych zapewniło sukces projektów software development (wytwarzania oprogramowania). Środowisko biznesowe z coraz krótszymi terminami dostarczenia złożonych produktów i coraz bardziej wyrafinowanymi oczekiwaniami klientów, wymagające wysoko wykwalifikowanych specjalistów – pracowników wiedzy,  to teraz codzienność praktycznie większości branż.

Jak filozofię  i konkretne techniki Agile-owego zarządzania i przywództwa – sprawdzone w projektach wytwarzania oprogramowania - zastosować w kierowaniu firmą, działem lub departamentem oraz zespołem specjalistów? Szkolenie „Management 3.0 – Change and Innovation Practices”, opracowane przez Jurgena i bazujące m.in. na jego książce, prezentuje idee i techniki zwinnego przywództwa i zarządzania, jakie mogą i powinny znaleźć powszechne niemal zastosowanie i jakie są niezbędne – dla sprawnego zarządzania we współczesnym środowisku biznesowym - menedżerom zespołów, działów i firm - menedżerom średniego i wyższego szczebla.

Profil uczestnika:

Szkolenie Management 3.0 jest przeznaczone dla:

  • Menedżerów, którzy chcą poznać zasady i techniki zwinnego zarządzania i przewodzenia (Agile management/leadership) i zastosować je w swojej praktyce,
  • Kierowników projektów, kierowników zespołów oraz innych specjalistów (nie tylko ze świata IT), którzy chcą stać się profesjonalnymi przywódcami i menedżerami.

Szkolenie dostarcza kadrze kierowniczej, menedżerom zespołów i działów, a także doświadczonym kierownikom projektów i kierownikom zespołów projektowych wiedzy, narzędzi i technik oraz inspiracji z zakresu zwinnych (agile-owych) metod przewodzenia zespołami,  ludźmi i swoim biznesem.

Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga praktycznego doświadczenia i znajomości metod zwinnych (Agile), choć pewna znajomość i świadomość zasad podejścia i praktyk Agile  jest pomocna i przydatna.

Metody szkolenia:

Gry i ćwiczenia:

Każdy z tematów szkolenia obejmuje co najmniej jedną grę lub ćwiczenie, w których uczestnicy szkolenia – w zespołach 4-5 osobowych - stosują w praktyce idee, pomysły i metody prezentowane podczas szkolenia. W niektórych z tych gier i ćwiczeń uczestnicy rywalizują – w roli menedżera – z drugą osobą/menedżerem. W innych pracują razem jako zespół, wymieniając doświadczenia i pomysły, jednocześnie rywalizując z innymi zespołami.

Każde ćwiczenie/grę kończy podsumowanie i wspólna dyskusja, dzięki czemu uczestnicy mogą odnieść zdobytą wiedzę i przemyślenia do swojej własnej sytuacji , a także przedstawić na forum całej grupy uczestników szkolenia zarówno swoje pytania, jak i swoje doświadczenia.

 

Program szkolenia:

 

Dzień 1: tematy

  • Dlaczego Management 3.0 i zwinne przywództwo. Zwinne przywództwo (ang. Agile leadership) to podejście do przewodzenia i zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiające kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzące do efektywniejszej pracy i lepszych jej rezultatów. Dowiesz się dlaczego zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji i jakie są jego podstawowe elementy. A także czym jest teoria złożoności (ang. complexity thinking), będąca teoretyczną podstawą zwinnego myślenia oraz jakie są problemy tradycyjnego linearnego myślenia.
  • Wewnętrzna motywacja to właśnie przyczyna dlaczego ludzie rano wstają z łóżka. A ponieważ to właśnie ludzie są najważniejszym elementem organizacji, menedżerowie muszą uczynić wszystko, by ludzie byli aktywni, kreatywni i zmotywowani. Dowiesz się tutaj na czym polega różnica między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, poznasz 10 wewnętrznych czynników motywacji, a także techniki pozwalające zrozumieć co jest ważne dla ludzi w Twoim zespole.
  • Samo-organizacja daje wiele wskazówek na pytanie: na czym polega właściwe zarządzanie. Zespoły są w stanie samo-organizować się, lecz wymaga to przekazania władzy i uprawnień decyzyjnych w ręce zespołu (ang. empowerment), a także zaufania ze strony menedżerów. Dowiesz się, jak  można spowodować, by samo-organizacja sprawnie funkcjonowała i jak przekazywać uprawnienia decyzyjne, a także jakie są wyzwania związane z przekazaniem władzy w ręce zespołu. Poznasz także nietypowe techniki rozproszonej kontroli, jak 7 poziomów delegowania i tablica uprawnień.

 

 

Dzień 2: tematy

  • Definiowanie celów i ograniczeń jest ważne, gdyż samo-organizacja może prowadzić do nieplanowanych rezultatów. Dlatego też zadaniem menedżera jest ochrona ludzi i wspólnych zasobów, a także pokazanie ludziom jasnych, precyzyjnie zdefiniowanych celów. Dowiesz się tutaj: kiedy zarządzać, a kiedy przewodzić, jak określać przydatne cele oraz jakie są wyzwania dotyczące zarządzania przez cele. A także jak chronić ludzi i wspólne zasoby przed niewłaściwymi efektami samo-organizacji.
  • Rozwijanie kompetencji to kluczowe zagadnienie dla dobrze realizowanej pracy. Zespoły mogą osiągnąć stawiane im cele tylko wtedy, kiedy ich członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Dlatego też kolejnym zadaniem menedżera jest umożliwienie rozwoju kompetencji jego ludzi. Dowiesz się jak i kiedy stosować 7 podejść rozwoju kompetencji, jak mierzyć postęp w złożonym systemie i jakie są efekty sub-optymalizacji. Poznasz także wskazówki dotyczące tworzenia i stosowania miar.
  • Struktury organizacyjne w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie organizacji. Ponieważ wiele zespołów pracuje w złożonych organizacjach, to konieczna jest analiza wpływu struktury organizacyjnej na pracę zespołów, a w szczególności na komunikację. Dowiesz się, jak rozwijać strukturę organizacyjną na podobieństwo fraktali, jak równoważyć specjalizację i generalizację oraz jak wybierać pomiędzy zespołami funkcjonalnymi a cross-funkcjonalnymi. A także jak budować zespoły jako elementy sieci wartości.
  • Retrospektywa – podsumowanie: szkolenie podsumujemy wspólnie, wskazując najważniejsze omawiane zagadnienia, techniki i koncepcje oraz metody ich wprowadzenia do praktyki projektowej uczestników szkolenia.

 

Czas trwania: 2 dni

Cena: 2 890 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Trenerzy: Dr Jerzy Stawicki i Daniel Skowroński

Zapisz się na szkolenie

WHITECOM Project Experience Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg