Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

PM

Moduł I – „Zarządzanie projektami w oparciu o PMBOK® Guide


Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Kierowników projektów posiadających doświadczenie, ale chcących uporządkować wiedzę z podstaw zarządzania projektami według standardu PMBOK® Guide
 • Początkujących kierowników projektów rozpoczynających przygodę z zarządzaniem
 • Osób, które są przygotowywane do pełnienia funkcji kierownika projektu
 • Członków zespołów projektowych


Cele szkolenia:

 • Przedstawienie metodyki zarządzania projektami według standardu PMBOK® Guide
 • Przedstawienie procesu i narzędzi zarządzania projektami z punktu widzenia kierownika projektu oraz członka zespołu projektowego
 • Wprowadzenie jednolitej terminologii / słownika pojęć z zarządzania projektami, który pozwoli budować efektywną komunikację w zespołach projektowych

 

Korzyści dla uczestników:

 • Uczestnicy szkolenia wypracowują własne rozwiązania ćwiczeń, które są następnie dyskutowane i porównywane z propozycjami rozwiązań przedstawianymi przez trenera,
 • Uczestnicy otrzymują propozycje rozwiązań ćwiczeń, przedstawione przez trenera,
 • Wymianę doświadczeń oraz inspirujące dyskusje

 

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi i interaktywnymi i obejmuje:

 • Wykład z elementami dyskusji, zgodnie z przygotowanym materiałem szkoleniowym, uzupełniany praktycznymi przykładami z rzeczywistych projektów
 • Ćwiczenia dotyczące omawianych zagadnień wykonywane przez uczestników, w grupach lub indywidualnie, wykorzystujące przykładowy projekt, który jest inicjowany, planowany i kontrolowany:

 

Program szkolenia:

 • Projekt jako narzędzie realizacji celów organizacji:
  • Projekty a funkcjonowanie organizacji
  • Od projektu do zarządzania portfelem projektów
  • Definicja i zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów
  • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Struktura zarządzania projektami:
  • Struktura organizacji projektu i udziałowców projektu, definicje głównych ról projektach: kierownik projektu, członkowie Komitetu Sterującego, nadzór, biuro projektów, członkowie zespołu projektowego projektowe oraz ich zadania i odpowiedzialności
  • Cykl życia projektu według PMBOK® Guide
  • Najistotniejsze problemy projektowe, dlaczego projekty nie udają się i dlaczego potrzebne jest systematyczne podejście do zarządzania projektami
  • Rola Sponsora w projekcie.
 • Obszary zarządzania projektami według PMI®:
  • Zarządzanie integracją
  • Zarządzanie zakresem
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie kosztami
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zarządzanie ryzykami
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Zarządzanie interesariuszami projektu (Nowy obszar w PMBOK® Guide)
 • Inicjowanie projektu i rola Sponsora podczas uruchamiania projektu:
  • Cele projektu: potrzeby, uzasadnienie, korzyści, cele i technika SMART
  • Karta Projektu jako dokument definiujący projekt
  • Rola i zadania Sponsora podczas inicjowania projektu
 • Planowanie projektu:
  • Plan projektu i jego podstawowe elementy (zakres, harmonogram i kamienie milowe, budżet, organizacja projektu, plan komunikacji, ryzyka i plan reakcji na ryzyka)
  • Czynniki sukcesu projektu na etapie jego planowania
 • Realizacja i kontrola projektu:
  • Kontrola projektu na poziomie Sponsora oraz na poziomie kierownika projektu: podstawowe zasady kontroli, kontrola zakresu, harmonogramu i budżetu, raportowanie realizacji projektu na poziome kierownika projektu
  • Zarządzanie zmianami w projekcie oraz monitorowanie i kontrola ryzyk
 • Zamykanie projektu: 
            Procesy zamykania projektu, w tym podsumowywanie doświadczeń projektowych

 

Czas trwania:  3 dni 

Cena: 2 850 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

WHITECOM Project Experience Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg