Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

PM

Rozwój Kierownika Projektu

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów z doświadczeniem, którzy chcą się dalej rozwijać, i są za razem chętni do wymiany swoich doświadczeń z innymi. Dotyczy ono również kierowników programu i sponsorów. Uczestnicy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim.

Cele warsztatu:

Celem warsztatów jest nauczenie ich uczestników sposobów integracji ich zdolności technicznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, zespołowych, biznesowych i międzyludzkich. Rozwiną oni swoje umiejętności przywódcze, motywacyjne, a także te związane z przyswajaniem wiedzy, umożliwiając rozwój od strony osobistej i profesjonalnej. Celem jest integracja tej wiedzy i umiejętności, która przynosi kierownikom projektów największe korzyści w ich życiu zawodowym.

Korzyści dla uczestników:

Na główne korzyści dla uczestników składa się:

 • Zmiana w sposobie myślenia o kluczowych umiejętnościach mających podnosić wydajność pracy
 • Zastosowanie odmiennego podejścia w przewodzeniu ludziom i zarządzaniu projektami
 • Zrozumienie, co należy zrobić, aby osiągnąć lepsze wyniki, i jak to zrobić
 • Pomoc uczestnikom w utworzeniu ich własnego planu rozwoju osobistego

Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania. Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

 • Umiejętności przywódcze/zarządcze
 • Wprowadzenie
  • Definiowanie wielopoziomowego zestawu kompetencji
  • Przywództwo kontra kierownictwo
  • Przeprowadzanie analizy interesariuszy
  • Przykład: negocjacje ze szczególnie trudnymi interesariuszami
 • Umiejętności środowiskowe
  • Ocena środowiska
  • Zrozumienie cykli walidacji i rewitalizacji
  • Zmiana  „toksyczności” na „zieleń”
  • Działanie w organizacji
  • Zrozumienie zarządzania zmianą i roli agenta zmiany
  • Przykład: ankietowanie istniejącego środowiska celem identyfikacji szans i mocnych stron
 • Umiejętności personalne
  • Zmiana podejścia
  • Stosowanie humoru
  • Ocena podejścia
  • Stosowanie pasji, cierpliwości i uporu
  • Identyfikacja umiejętności wpływu
  • Radzenie sobie z chaosem
  • Rozwój zdolności interakcyjnych
  • Umiejętności negocjacyjne
 • Budowanie świadomości
  • Przyswajanie stylu zasadowego
  • Stosowanie 10 reguł negocjacji
  • Osiąganie strategii win-win
  • Przykład: negocjacja celów projektu ze sponsorem
 • Umiejętności sprzedażowe
  • Proces sprzedaży
  • Prezentacje sprzedażowe
  • Korzyści, cechy i przewaga
  • Radzenie sobie ze sprzeciwem
  • Przekonywanie
  • Przykład: „sprzedawanie” planu projektu kluczowym interesariuszom
 • Umiejętności polityczne
  • Polityka jest wszędzie
  • Zrozumienie władzy i polityki
  • Opracowanie planu politycznego
  • Mówienie prawdy a władza
  • Przeprawy przez polityczne pola minowe
  • Przykład: tworzenie biura projektów
 • Podsumowanie
 • Mapowanie przywództwa, uczenia się, środków i motywacji
 • Przygotowanie i prezentacja planów działań
 • Zakończenie
Zapisz się na szkolenie

WHITECOM Project Experience Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg