Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

PPM

Wdrożenie i rozwój biura projektów

Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników i członków zespołu Biura Projektów, Dyrektorów nadzorujących prace biura projektów, Menedżerów portfela projektów, Kierowników prowadzących w organizacji projekty wdrożenia metodyki i biura zarządzania projektami.

Cele warsztatu:

 • Przedstawienie kompleksowego podejścia do zarządzania projektami w organizacji
 • Nauka zasad organizacji i zarządzania biurem projektów (PMO – Project Management Office)
 • Poznanie technik i narzędzi zarządzania portfelem projektów
 • Poznanie roli Biura projektów w celu nabycia umiejętności wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem biura projektów w organizacjach

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać:

 • Umiejętność zaplanowania wdrożenia lub rozwoju Biura projektów w organizacji
 • Wiedzę o typach biur projektów i zakresach usług przez nie świadczonych
 • Umiejętność zarządzania rozwojem kierowników projektów i pracowników PMO
 • Wiedzę o procesie zarządzania portfelem projektów
 • Analizy realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Umiejętność projektowania systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści
 • Umiejętność zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania biurem i portfelem projektów oraz w zakresie wdrożenia biura zarządzania projektami w organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację procesu wyboru projektów do portfela). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

 • Biznesowe znaczenie projektów w firmie i co z tego wynika
  • Projekty jako narzędzie realizacji strategii firmy
  • Projekt, program, portfel projektów oraz zarządzanie projektem, programem i portfelem projektów - podobieństwa i różnice
  • Słabości aktualnej praktyki zarządzania projektami w firmach
  • Rozwiązanie docelowe: system zarządzania projektami w firmie
 • Project Management Office (PMO) - typy i funkcje
  • Dlaczego budowane i wdrażane jest PMO
  • Podstawowe rodzaje PMO - Project Office a Project Management Office
  • Miejsce PMO w strukturze organizacyjnej firmy
  • Typologia i funkcje PMO -Taktyczne i strategiczne PMO
  • PMO w praktyce - wyniki projektu badawczego PMI®
 • PMO jako  centrum kompetencyjne zarządzania projektami
  • Metodyki zarządzania projektami
   • Dostępne metodyki zarządzania projektem
   • Najlepsze praktyki z dostępnych metodyk zarządzania projektem
   • Tworzenie i wdrażanie firmowej metodyki zarządzania projektem
  • Rozwój kierowników projektów
   • Typy kierowników projektów
   •  Rozwijanie kompetencji kierowników projektów
   • Wsparcie kierowników projektów przez PMO
   • Certyfikacja kierowników projektów
 • Integracja PMO z innymi obszarami organizacji
  • Kontekst organizacyjny PMO
  • Interesariusze PMO wewnątrz organizacji i ich analiza
  • Dobre praktyki integracji PMO z innymi obszarami organizacji
 • Baza wiedzy o projektach w PMO
 • PMO w procesie raportowania i monitorowania projektów
  • Współpraca z udziałowcami procesu raportowania projektów
  • Dobre praktyki i zasady budowy i funkcjonowania systemu raportowania
  • Zapewnienie jakości danych w procesie raportowania projektów
  • Dane i wskaźniki monitorowania statusu projektów - jak je wybierać, aby zachować umiar
 • PMO w procesie zarządzania zbiorem projektów organizacji
  • Kategoryzacja i inwentaryzacja projektów - rejestr projektów organizacji
  • Centralne zarządzanie zasobami projektowymi na poziomie PMO
  • Monitorowanie i wspieranie projektów przez PMO
  • Priorytetyzacja projektów
  • Rola PMO w zarządzaniu portfelem projektów
 • Budowa i rozwój funkcjonującego PMO
  • Organizacja i budowa PMO
  • Doświadczenia praktyczne budowy PMO: przykłady dwóch  firm oraz lekcje można z nich wyciągnąć
  • Podejście do wdrożenia PMO w organizacji: co robić a czego należy unikać?
Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg