Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

PPM

Gra symulacyjna: zarządzanie portfelem projektów


Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 14 punktów PDU.

Gra przeznaczona jest dla Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów i Kierowników Departamentów/Działów, Dyrektorów i Kierowników biura projektów, Menedżerów portfela projektów, Kierowników projektów zarządzających kilkoma projektami.

Gra symulacyjna: budowa, analiza i zarządzanie portfelem projektów:

Uczestnicy biorą udział w grze polegającej na symulacji działań realizowanych przy tworzeniu i analizie portfela projektów. Na podstawie dostarczonych informacji o firmie i jej projektach, każda z grup rywalizować będzie z innymi o sukces rynkowy stworzonych organizacji.

Cele gry:

 • Przedstawienie procesu zarządzania portfelem projektów według standardów PMI®:
  „The Standard for Portfolio Management”
 • Poznanie specyfiki i dynamiki zarządzania portfelem projektów w organizacji
 • Nauka metodycznego podejścia do decyzji projektowych w sytuacji ciągłym zmian
 • Wymiana doświadczeń uczestników gry
 • Dobra zabawa podczas rywalizacji o najlepszy portfel

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • budowania portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów
 • wykorzystania mechanizmów analizy portfela projektów
 • priorytetyzacji projektów i wyboru projektów do portfela
 • analizy realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • projektowania systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania portfelem projektów oraz w zakresie wdrożenia zasad zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie gry symulacyjnej poprzedzonej wykładem i ćwiczeniami wprowadzającymi uczestników w tematykę. Zastosowana forma gry symulacyjnej pozwala uczestnikom „poczuć” specyfikę i problemy organizacji i menedżerów wdrażających zarządzanie portfelem projektów i dzięki licznym przykładom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program gry:

 • Zarządzanie portfelem projektów – wprowadzenie
 • Gra symulacyjna – Zasady
 • Pierwsza runda rywalizacji:
  • Identyfikacja kluczowych informacji o projekcie
  • Ocena pojedynczego projektu wg modelu oceny
  • Komitet Zarządzania Portfelem - sesja oceny zgłoszonych projektów
  • Komitet Zarządzania Portfelem - analiza zasobów organizacji i wybór projektów do realizacji
 • Druga runda - Analiza portfela - nowe inicjatywy projektowe
  • Proces wprowadzenia nowych inicjatyw do portfela
  • Analiza wpływu nowego projektu na istniejący portfel
  • Proces podejmowania decyzji projektowych
  • Strategia postępowania z nowymi inicjatywami
 • Trzecia runda - Analiza portfela - ryzyka portfelowe
  • Identyfikacja ryzyk projektowych i portfela projektów
  • Analiza wpływy oceny ryzyka na portfel
  • Wpływ opóźnień projektów na stan portfela 
 • Podsumowanie i wnioski - Project Portfolio Management w praktyce
  • Podsumowanie wyników gry
  • Doświadczenia z gry
  • Zarządzanie portfelem projektów w praktyce

Czas trwania: 2 dni

Cena: 2200 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg