Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Doradztwo


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Doradztwo - Wprowadzenie

W ramach obszaru realizujemy następujące usługi:

 • Analizy statystyczne problemów (Six Sigma)
 • Przygotowanie zapytań ofertowych w obszarze zarządzania projektami, IT i jakości
 • Prowadzenie przetargów na projekty i systemy
 • Przygotowanie rekomendacji rozwiązań
 • Projektowanie i wdrażanie pilotażowych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami, programami, PMO i zarządzania portfelem projektów
 • Organizacja warsztatów analitycznych dla interesariuszy projektów
 • Przygotowanie wymagań na system do zarządzania projektami i portfelem projektów
 • Przygotowanie modelu oceny dostawców w zakresie zarządzania projektami
 • Analiza funkcjonalności systemów do zarządzania projektami i portfelem projektów

W ramach definiowania i wdrożenia procesów zarządzania projektami i portfelem projektów realizujemy:

 • Wdrożenie i usprawnienie metodyk projektowych w oparciu o dobre praktyki i standardy PMBOK® Guide, PRINCE®, inne …
 • Wdrożenie procesów zarządzania zasobami w Organizacji
 • Wdrożenie i rozwój Biura Projektów (PMO)
 • Ustawienie procesu budżetowania projektów
 • Wdrożenie procesu raportowania i monitoringu projektów
 • Wdrożenie i rozwój zarządzania programami oraz zarządzania portfelem projektów
 • Opracowanie modelu priorytetyzacji projektów
 • Opracowanie podejścia do tworzenia Roadmap projektów (kolejność realizacji projektów)
 • Budowanie modelu księgowania kosztów na projekty w Organizacji
 • Definiowanie metryk projektowych
 • Wdrożenia i usprawnienia procesów zarządzania projektami zagrożonymi
 • Wdrożenia i usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem i wnioskami z doświadczeń z projektów

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług w tym obszarze!


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg