Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Team flow: symulacje przepływu oraz usprawnienia pracy zespołowej

Business agility to zwinność w całej organizacji, a nie tylko w obszarze delivery (dostarczania produktów), np. w IT. Business agility to dużo więcej niż Agile development, to myślenie (mind-set) i praktyki zwinne w całej organizacji. Business agility to dostarczanie wartości klientowi dzięki przepływowi (ang. flow) pracy, to współpraca jednostek biznesowych (np. IT i biznesu), to samoorganizacja zespołów, to także ciągłe doskonalenie i uczenie się zespołów i całej organizacji.

Przepływ czyli metoda pracy pozwalająca na szybkie i efektywne dostarczanie wartości, dzięki jasnemu celowi , precyzyjnym priorytetom, współpracy i zaangażowaniu zespołu oraz związany z nią sposób myślenia (ang. flow thinking i flow mind-set) to warunki osiągnięcia zwinności biznesowej (ang. business agility).

Jak więc rozpocząć „wędrówkę” do tak opisanego Business Agility i zbudowania zwinnego Systemu zarządzania projektami i portfelem?

Jak liderzy, menedżerowie i członkowie zespołów  mogą – w efektywny, praktyczny i inspirujący sposób – doświadczyć tej metody i sposobu myślenia oraz odnieść to podejście do swojego własnego kontekstu: do swoich firm i swoich zespołów?

Jako pierwszy krok proponujemy warsztat symulacyjny Team Flow, którego celem jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie:

  • Jak uzyskać flow i współpracę w pojedynczym zespole realizacyjnym (np. developerskim)?

Warsztat odpowiada na to pytanie, wykorzystując podejście Okaloa Flowlab (http://www.okaloa.com/flowlab ) - Kanbanową symulację pracy zespołu, pokazującą wpływ przyjętych zasad i organizacji pracy zespołu na rezultaty i na sposób pracy. Symulacja jest nowatorską i angażującą metodą poznania Business Agility i przepływu: jego źródeł i zasad, pokazującą jak można uzyskać przepływ oraz współpracę w zespole.

Więcej ma temat różnych symulacji przeczytacie w tekście Flowlab simulations: jak doświadczać flow na drodze do business agility.

W standardowej wersji warsztatu jego uczestnicy pracując w 4-5 osobowych zespołach doświadczą - podczas dwóch rund symulacji pracy, wykorzystujących tablice kanbanowe - przejścia od tradycyjnych, pozbawionych przepływu metod i form pracy do stanu mniej lub bardziej zaawansowanego przepływu i coraz większej współpracy w zespole. Sami też będą znajdywać takie rozwiązania organizacyjne, które będą ich przybliżać do przepływu i współpracy oraz sami będą weryfikować ich efektywność.

Podczas 1-szej rundy symulacji uczestnicy doświadczą konwencjonalnego sposobu pracy, charakteryzowanego przez dążenie do optymalizacji zasobów i dyrektywny styl zarządzania oraz wąską specjalizację pracowników. Zidentyfikują także główne przeszkody osiągnięcia przepływu.

Podczas retrospektywy po 1-szej rundzie uczestnicy zaproponują własne eksperymenty dotyczące metod i organizacji pracy zespołu umożliwiające wystąpienie przepływu.

W 2-giej rundzie symulacji. będą wprowadzali te zaproponowane praktyki i zasady i weryfikowali ich wpływ na wyniki pracy, współpracę i zadowolenie z pracy. Druga runda symulacji dotyczyć będzie takich zagadnień jak: system pull i jego wpływ na przepustowość (rezultaty pracy), poziom robót w toku (limity WIP) i ich wpływ na poziom współpracy, miary, jakie mogą być wykorzystane do oceny rezultatów prac oraz dokonywanych usprawnień pracy, a także inne praktyczne metody sprzyjające osiągnięciu przepływu.

Na zakończenie warsztatu dokonamy wspólnie podsumowania i refleksji dotyczących doświadczeń z dwóch rund symulacji oraz odniesiemy te doświadczenia do realiów pracy uczestników warsztatu. Uczestnicy zidentyfikują także te działania, które mogą zrealizować w swoim środowisku dla wprowadzenia przepływu i zwiększenia współpracy w zespołach. Zastanowimy się także, co można zrobić, by zmienić całą organizację, tak by uzyskać zwinność biznesową (ang. Business Agility)

Agenda warsztatu:

  1. Wprowadzenie do symulacji Team Flow
  2. Runda 1: symulacja tradycyjnego środowiska pracy (10 dni symulacji)
  3. Retrospektywa: co można zrobić dla zwiększenia efektywności i zadowolenia z pracy
  4. Runda 2: stopniowe wprowadzanie usprawnień umożliwiających przepływ i współpracę (10 lub 15 dni symulacji)
  5. Podsumowanie: wnioski praktyczne oraz dalsze kroki w obszarze zwinności biznesowej

Grupa docelowa:

Praktycy Agile i Kanban, pragnący głębiej poznać podejście wykorzystujące przepływ (ang. flow thinking i mind-set) oraz praktyki umożliwiające przepływ i wysoki poziom współpracy w zespołach.

Liczba uczestników warsztatu:

12-16 osób, pracujących w trzech-czterech 4-osobowych zespołach.

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg