Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami

Warsztat pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak zwinnie zarządzać pracami i projektami z wykorzystaniem Metody Kanban. Jest on kluczowym elementem cyklu szkoleń dotyczących Metody Kanban.


Cele szkolenia

 • Poznanie zasad i praktyk Metody Kanban
 • Doświadczenie podczas gry symulacyjnej podejścia zwinnego (Kanban-owego) w porównaniu z tradycyjnymi metodami pracy
 • Zidentyfikowanie Kanban-owych metod pracy możliwych do zastosowania w środowisku pracy uczestników szkolenia


Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kierowników projektów lub komórek funkcjonalnych
 • kierowników lub liderów zespołów
 • managerów zarządzających zbiorem projektów lub organizacją projektową, produktami lub usługami, którzy chcą pogłębić swoją podstawową wiedzę nt. metody Kanban i przygotować efektywniejsze zastosowania metody Kanban w swoich organizacjach i/lub zespołach.

 

Program szkolenia

Podejście zwinne (Agile) - podstawowe koncepcje:

 • Zmiany środowiska biznesowego i projektowego prowadzące do metod zwinnych
 • Podejście Agile a tradycyjne zarządzanie pracami i projektem - porównanie
 • Krótki przegląd metod Agile: Scrum, Kanban oraz Lean


Metoda Kanban – Gra symulacyjna (Featureban)

 • Runda 1: wnioski dotyczące usprawnienia realizacji prac
 • Runda 2: zastosowanie praktyczne wniosków z Rundy 1 i kolejne wnioski 


Zasady i praktyki Metody Kanban – część 1:

 • Zasady Metody Kanban
 • Praktyki Metody Kanban
  • Wizualizacja prac
  • Ograniczenie limitu prac w toku
  • Zarządzanie przepływem
  • Transparentność polityk i procedur 


Praktyki Metody Kanban – część 2:

 • Mechanizmy sprzężenia zwrotnego (feedback)
 • Doskonalenie i ewolucja


Metoda Kanban – Gra symulacja (Featureban)

 • Runda 3: Metryki Kanban
 • Wnioski wynikając z Rundy 3


Metryki Kanban

 • Czas realizacji i przepustowość
 • Efektywność przepływu
 • Inne metryki
 • Skumulowany diagram przepływu i jego praktyczne zastosowanie


Metoda Kanban – Szacowanie i planowanie prac

 • Tradycyjne, zwinne metody szacowania i planowania prac
 • Wykorzystanie metryk Kanban do planowania prac 


Metoda Kanban w zarządzaniu pracami i zarządzaniu projektem

 • Personal Kanban – zarządzanie własnymi pracami
 • Zarządzanie pracami operacyjnymi
 • Kanban w zarządzaniu projektem
 • Portfolio Kanban


Zwinne zarządzanie pracami i projektem metodą Kanban – podsumowanie

 • Zwinne zarządzanie metodą Kanban – praktyki i ich zastosowanie
 • Kanban Maturity Model
 • Co dalej - dalsza praktyka i szkolenia Kanban

 

Formuła szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu, łączącego symulacje prac i projektu metodą Kanban, prezentacje metody Kanban, inne ćwiczenia praktyczne oraz inspirujące dyskusje i wymianę praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia.

 

Organizacja szkolenia

Czas trwania: 2 dni, godziny: 9:00 – 17:00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia: Warszawa.

 

Koszt szkolenia

2200 PLN + VAT / 1 osobę

Koszt ten obejmuje:

 • Koszt przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, wg przedstawionego powyżej programu przez eksperta z zakresu zwinnego zarządzania projektami
 • Materiały szkoleniowe
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli firma zgłasza na szkolenie więcej niż 2 osoby, przysługuje jej zniżka w wysokości 10%.


Dodatkowe informacje

Szkolenie może być także zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego dla uczestników z jednej firmy/organizacji.

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 4, Business & Strategic skills – 0.

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg