Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Analiza Biznesowa według BABOK® Guide 3.0

W naszej codziennej pracy wszyscy spotykamy się z przeróżnymi problemami natury procesowej czy organizacyjnej, wszechobecnymi zmianami – wewnętrznymi dla naszej organizacji bądź zewnętrznymi, do których trzeba się dostosować. Często pojawiają się też nowe, światłe pomysły na usprawnienia.

Czy widać w tych zmianach ukierunkowaną wizję, strategię, wzajemną koordynację? Czy mają one jasno określone cele, w sposób jednoznaczny, wzajemnie spójny i możliwy do zmierzenia? A może jednak jest to trochę chaotyczny zbiór inicjatyw, które zwykle kończą się tak zwanym „sukcesem”?

Jak prowadzić takie inicjatywy? Jak zadbać o ich sens i przydatność dla naszej organizacji?

Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodyczne podejście do realizacji prac o charakterze analiz biznesowych w oparciu o uznane kompendium dobrych praktyk w tej dziedzinie - BABOK® Guide w wersji 3.0.

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Osób początkujących w obszarze analizy biznesowej
 • Analityków biznesowych zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o praktyki/narzędzia zawarte w BABOK®Guide 3.0
 • Analityków biznesowych zainteresowanych metodycznym podejściem do realizacji prac o charakterze analiz biznesowych
 • Osób, które definiują cele i zakres projektów biznesowych/IT


Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z metodami, dobrymi praktykami oraz technikami wykorzystywanymi w pracach o charakterze analiz biznesowych w oparciu o  BABOK® Guide 3.0


Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie praktycznego, metodycznego podejścia do wykonywania analiz biznesowych
 • Zapoznanie się z szeregiem dobrych praktyk i technik zawartych w BABOK® Guide 3.0
 • Nabycie umiejętności poprawnego definiowania celów i zakresu projektów


Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i dyskusji z uczestnikami, przy wykorzystaniu przykładowych tematów projektów analitycznych.


Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do szkolenia
  • Przedstawienie celów i programu szkolenia
  • Krótka prezentacja uczestników
 • Podstawy analizy biznesowej
  • Co to jest BABOK® Guide?
  • Co to jest analiza biznesowa?
  • Perspektywy analizy biznesowej
  • Na czym polega rola analityka biznesowego?
  • Kompetencje podstawowe analityka biznesowego
  • Kluczowe czynniki sukcesu analityka biznesowego
  • Czym nie zajmuje się analityk biznesowy?
  • Jedna profesja wiele dyscyplin
  • Struktura BABOK® Guide
  • Obszary wiedzy o analizie biznesowej
  • Analiza biznesowa w kontekście projektów
  • Zadania analityczne
 • Kluczowe pojęcia analizy biznesowej
  • Model podstawowych pojęć analizy biznesowej
  • Schemat klasyfikacji wymagań
  • Wymagania i koncepcje
  • Cykl wymagań i projektów technicznych
 • Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej
  • Omówienie planowania i monitorowania analizy biznesowej
  • Planowanie podejścia do analizy biznesowej – elementy
  • Iteracyjność opracowywania wymagań
  • Szczegóły iteracji opracowywania wymagań
  • Identyfikacja ryzyk związanych z pracami analitycznymi
  • Planowanie zaangażowania interesariuszy – elementy
  • Identyfikacja interesariuszy – diagram cebulowy
  • Analiza interesariuszy
  • Planowanie nadzoru analizy biznesowej – elementy
  • Planowanie zarządzania informacjami z analizy biznesowej – elementy
  • Przykład karty wymagania – metodyka Volere
  • Identyfikacja usprawnień wydajności analizy biznesowej – elementy
 • Analiza strategii
  • Omówienie analizy strategii
  • Analiza stanu istniejącego – elementy
  • Procesy biznesowe
  • Mapa supersystemowa
  • Modelowanie procesów – przykład w notacji BPMN 2.0
  • Określenie stanu przyszłego – elementy
  • Zamierzenia i cele biznesowe
  • Założenia i ograniczenia
  • Reguły biznesowe
  • Przykładowa klasyfikacja reguł biznesowych
  • Ocena ryzyk – elementy
  • Określenie strategii zmiany – elementy
 • Wydobywanie i współpraca
  • Omówienie wydobywania i współpracy
  • Przygotowanie do wydobywania – elementy
  • Wybrane metody wydobywania
  • Metody ankietowe – atuty i słabości
  • Wywiady eksperckie – atuty i słabości
  • Przeglądy dokumentów – atuty i słabości
  • Warsztaty wymagań
  • Przeprowadzenie wydobywania – elementy
  • Potwierdzenie rezultatów wydobywania – elementy
  • Komunikowanie informacji z analizy biznesowej – elementy
  • Zarządzanie współpracą interesariuszy – elementy
  • Prawa odbiorcy dotyczące wymagań
  • Obowiązki odbiorcy dotyczące wymagań
  • Typowe problemy w relacjach z interesariuszami
 • Analiza wymagań i określenie koncepcji
  • Omówienie analizy wymagań i określania koncepcji
  • Specyfikowanie i modelowanie wymagań – elementy
  • Cechy dobrego modelu
  • Koncepcja essential analysis
  • Klasyfikacja modeli w podejściu MDA
  • Przekształcenie modelu PIM w model PSM
  • Podstawowa zawartość modelu CIM
  • Artefakty i standardy modelu CIM (przykładowa metodyka analityczna)
  • Podstawowa zawartość modelu PIM
  • Artefakty i standardy modelu PIM (przykładowa metodyka analityczna)
  • Standard modelowania realizacji przypadku użycia (przykładowa metodyka analityczna)
  • Weryfikowanie wymagań – elementy
  • Atrybuty dobrej specyfikacji wymagań
  • Walidowanie wymagań – elementy
  • Definiowanie architektury wymagań – elementy
  • Definiowanie opcji projektowania – elementy
  • Analiza potencjalnej wartości i rekomendowanie rozwiązania – elementy
 • Ocena rozwiązania
  • Omówienie oceny rozwiązania
  • Pomiar wydajności rozwiązania – elementy
  • Analiza miar wydajności – elementy
  • Ocena ograniczeń rozwiązania – elementy
  • Ocena ograniczeń organizacji – elementy
  • Rekomendacja działań w celu zwiększenia wartości rozwiązania – elementy
 • Zarządzanie cyklem życia wymagań
  • Omówienie zarządzania cyklem życia wymagań
  • Śladowanie wymagań – elementy
  • Śladowanie wymagań
  • Utrzymywanie wymagań – elementy
  • Rola wymagań w cyklu tworzenia produktu
  • Priorytetyzacja wymagań – elementy
  • Dwie metody priorytetyzacji
  • Ocena zmian w wymaganiach – elementy
  • Zatwierdzanie wymagań – elementy
 • Odniesienie do wybranych innych źródeł informacji z dziedziny Analizy Biznesowej
  • Zarządzanie Procesami Biznesowymi
  • Lean & Six Sigma DMAIC/DMADV
  • ITIL®
  • Inżynieria oprogramowania
  • Przykładowe notacje modelowania – BPMN, UML

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 12, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 0.


Czas trwania: 2 dni


Cena:
 2 200 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Zapytaj o szczegóły szkolenia@whitecom.com.pl 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg