Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

ZARZĄDZANIE INICJATYWAMI STRATEGICZNYMI Wprowadzenie zmian, usprawnień w organizacji i jej kulturze

Rosnąca rola zarządzania projektami i programami w firmie powoduje, że Zarządy i Dyrekcja firmy zaczyna monitorować strategiczne inicjatywy w organizacji. Rolę nadzorcy w takiej sytuacji przyjmuje Departament Strategii, Centralne PMO lub Biuro Zarządu. Podczas szkolenia omówiony zostanie pełen cykl życia inicjatyw strategicznych od zgłoszeń pomysłów, poprzez priorytetyzację inicjatyw, po realizację i monitorowanie wykonania strategii firmy. Ważnym elementem warsztatów jest sposób przełożenia strategii firmy na projekty i programy w niej realizowane i uczestnicy będą mieli okazję wykonać to zadania dla przykładowych własnych organizacji. Dodatkowym elementem szkoleń będzie prezentacja metodyk monitorowania i usprawniania procesów w organizacji: Six Sigma, Lean.

 

Agenda:

 • Strategia organizacji w przełożeniu na projekty
  • Rola i struktura strategii firmy
  • Procesy strategiczne w organizacji
  • Interesariusze procesów strategicznych
  • Przełożenie strategii firmy na projekty, programy i portfele
 • Zarządzenie korzyściami z projektów i programów w organizacji
  • Cykl życia uzasadnienia biznesowego dla projektu
  • Zasady monitorowania osiągniętych korzyści z projektów
  • Przykłady zastosowania w polskich firmach
 • Cykl życia inicjatyw strategicznych
  • Co to jest inicjatywa strategiczna?
  • Do kogo zgłaszać inicjatywy?
  • Jakie dane potrzebne są na etapie zgłoszenia?
  • Sposoby oceny inicjatyw strategicznych
  • Inicjatywy w kontekście budżetowania projektów
  • Przełożenie inicjatyw na projekty, programy i portfele
  • Uruchamianie inicjatyw w organizacji
 • Monitorowanie strategicznych inicjatyw
  • Jak monitorować status realizacji strategii?
  • Roadmapa projektów strategicznych
  • Przełożenie statusy projektów na status realizacji strategii
 • Wprowadzenie do Jakości (Lean, Six Sigma)
  • Zarządzanie procesowe i elementy statystyki
  • Czym jest Lean, Six Sigma?
  • Zarządzanie projektowe i zarządzanie zmianą
  • Metodyka usprawnień istniejących procesów - DMAIC
  • Metodyka przeprojektowania istniejących procesów - DMADV
  • Metodyka zarządzania procesem - BPMS
  • Proces wdrożenia Six Sigma w organizacji
 • Transformacja organizacji z wykorzystaniem Lean, Six Sigma
  • Identyfikacja usprawnień w organizacji z wykorzystaniem Lean, Six Sigma
  • Usprawniania procesów w organizacji
  • Wpływ inicjatyw strategicznych na zmiany w organizacji
  • Utrzymanie efektu zmiany w organizacji

 

Czas trwania: 3 dni

Cena: 4 900 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg