Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Warsztat: Inicjacja i Planowanie projektu


Cele warsztatu:

 • Zaprezentowanie praktycznego aspektu metodyki PMBOK® w fazach Inicjacji i Planowania
 • Praktyczne wykonanie, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi, produktów procesu planowania
 • Wsparcie  w zrewidowaniu istniejących procesów i procedur. Przygotowanie podstaw do reengineering’u procesów w organizacji
 • Przygotowanie ramowego planu projektu w oparciu o przykłady przygotowane przez trenera lub zaproponowane przez uczestników.

Wskazanie obszarów zarządzania projektami, które można studiować samodzielnie

Korzyści:

 • Wysokie walory praktyczne warsztatu zarówno w obszarze zrozumienia zasad prezentowanej metodyki, jak i pozyskania umiejętności praktycznych w przygotowaniu dokumentów projektowych
 • Liczne przykłady – na ich podstawie uczestnik widzi cel tworzenia dokumentacji projektowej, uczy się zasad iteracyjnego podejścia do planowania
 • Rygorystyczne i wysokie tempo prowadzenia zajęć -  uczy dynamiki prowadzenia działań projektowych, co ma wpływ na sprawność kierownika projektu w codziennej pracy projektowej
 • Możliwość pracy na przygotowanych przez uczestników własnych dokumentach Inicjatyw Projektowych, prowadzimy warsztat na materiałach i przykładzie charakterystycznym dla ich obszaru działalności. Po każdym ćwiczeniu trener krótko omawia wykonane ćwiczenie przekazując praktyczne uwagi w oparciu o własne doświadczenia.

 

Program warsztatu:

 • Wyprowadzenie ćwiczeń i warsztatu w obszarze Inicjacji Projektu
 • Ćwiczenie – Wybór Inicjatywy Projektowej
 • Ćwiczenie – Przygotowanie Project Charter
 • Warsztat – Przygotowanie dokumentu analizy udziałowców
 • Wyprowadzenie warsztatów w obszarze Planowania Projektu
 • Warsztat – uzupełnienie dokumentu spełnienia wymagań
 • Omówienie dokumentu Deklaracji Zakresu Projektu
 • Warsztat – Przygotowanie WBS dla Przygotowanych Kart Projektu
 • Warsztat – Definiowanie Aktywności w Projekcie
 • Warsztat – Sekwencjonowanie Aktywności metodą PDM
 • Omówienie obszaru przypisania zasobów do aktywności
 • Warsztat – estymowanie czasu trwania Aktywności (wybrane metody)
 • Warsztat – Wyliczenie ścieżki krytycznej (forward / backward pass)
 • Warsztat – Wyliczenie kosztów (metoda three point estimates)
 • Warsztat – Przygotowanie wykresu Cost Performance Baseline
 • Omówienie narzędzi obszaru planowania jakości
 • Warsztat – Przygotowanie dokumentu planowania jakości do wyboru:
  -  Flowchart
  -  Dokument Cost of Quality
  -  Control Charts
  -  Statistical Sampling
  -  Experymenty
 • Warsztat – Przygotowanie dokumentu responsibility assignment matrix
 • Warsztat – Przygotowanie Planu Komunikacji w projekcie
 • Omówienie obszaru Planowania Zarządzania Ryzykiem
 • Warsztat – Identyfikacja Ryzyk w Projekcie – przygotowanie Risk Register
 • Omówienie – Probability and Impact Matrix
 • Ćwiczenie – Wyliczenie decyzji na podstawie analizy drzewa decyzyjnego
 • Warsztat – Przygotowanie Planów reakcji na ryzyka
 • Dyskusja – Planowanie i przygotowanie umów z podwykonawcami


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 12, Leadership – 1, Business & Strategic skills – 1.

Czas trwania:  2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg