Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

PMI-RMP® Prep – przygotowanie do egzaminu PMI-RMP®

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.


Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • mających doświadczenie w zarządzaniu projektami w  szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem standardu PMBOK® Guide oraz standardu Practice Standard for Project Risk Management,
 • które pragną odświeżyć, ugruntować lub poszerzyć wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem,
 • przygotowujących się do egzaminu PMI-RMP® i posiadających wykształcenie wyższe, 3000 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem oraz 30 godzin szkoleń z tego zakresu,
 • przygotowujących się do egzaminu PMI-RMP® nie posiadających wykształcenia wyższego, 
 • ale posiadających 4500 godzin doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem oraz 40 godzin szkoleń z tego zakresu,
 • aktualnie nie spełniających wymaganego w procesie certyfikacji doświadczenia, ale mogących je uzyskać w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.

Cele warsztatu:

 • Efektywna nauka standardu zarządzania projektami PMBOK® Guide w obszarze zarządzania ryzykiem oraz standardu zarządzania ryzykiem: Practice Standard for Project Risk Management
 • Nauka dobrych praktyk w obszarach zarządzania ryzykiem
 • Skuteczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMI-RMP®
 • Przygotowanie uczestników do stworzenia indywidualnego planu przygotowań do zdania egzaminu PMI-RMP®.
 • Dopasowanie zakresu szkolenia do aktualnego poziomu wiedzy każdej z osób
 • Zapewnienie dalszej ścieżki rozwoju w obszarze zarządzania projektami w zakresie PMI®

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość sprawdzenia wiedzy początkowej dzięki ankiecie wstępnej
 • Indywidualne planowanie ścieżki nauki podczas szkolenia
 • Możliwość poznania standardu PMBOK® Guide oraz Practice Standard for Project Risk Management
 • Możliwość sprawdzenia wiedzy po każdym dniu nauki
 • Wsparcie trenerów z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju Kierowników Projektów
 • Poznanie kluczowych wytycznych do nauki i zdania egzaminu
 • Poznanie wymaganego na egzaminie standardu kodu etycznego PMI®
 • Możliwość zdania próbnego egzaminu po angielsku
 • Stworzenie indywidualnego planu nauki po zakończeniu kursu
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i trenerem

Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów, dodatkowo zawiera wiele innowacyjnych metod nauczania. Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach oraz w zakresie indywidualnego rozwoju Kierowników Projektów. Ankieta wstępna, liczne testy cząstkowe oraz finalny egzamin próbny pozwolą uczestnikom szkolenia efektywnie przygotować się do egzaminu oraz zakończyć szkolenie z indywidualnym planem przygotowania do egzaminu PMI-RMP®. Każdy dzień szkoleniowy zakończony jest podsumowaniem zdobytej wiedzy, która następnego dnia rano jest utrwalona przez powtórzenie omówionego do tej pory materiału.

 

Program szkolenia:

Dzień 1

Zarządzanie ryzykiem

 • Ćwiczenie: Identyfikacja ryzyka na przykładzie projektu wdrożenia nowego produktu
 • Proces zarzadzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka
  • Analiza SWOT
  • Na podstawie zakresu prac
  • Na podstawie harmonogramu
  • Odpowiedzialności za zidentyfikowane ryzyka
 • Korzyści z zastosowania identyfikacji ryzyk na podstawie case study: Wdrożenie systemu IT
 • Analiza jakościowa ryzyka
  • Ocena prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka
  • Budowa matrycy ryzyk
  • Kategoryzacja ryzyk
 • Analiza ilościowa ryzyka
  • Dystrybucja ryzyka
  • Drzewo decyzyjne
  • Analiza wartości oczekiwanej
 • Planowanie reakcji na ryzyko (strategie)

Dzień 2

Zarządzanie ryzykiem

 • Strategie zarządzania ryzykiem
  • Strategie zarządzania zagrożeniami
  • Strategie zarządzania szansami
  • Akceptacja ryzyka
  • Zasady tworzenia i uwalniania rezerwy finansowej
  • Warsztat: Wybór strategii dla ryzyka na przykładzie projektu wdrożenia nowego produktu w Banku
 • Wdrożenie zaplanowanych działań
 • Monitorowanie ryzyka
  • Zasady monitorowania ryzyka
  • Analiza trendów i odchyleń
  • Zarządzanie rezerwą finansową na ryzyko
 • Dostosowanie procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki projektu
 • Prezentowanie i raportowanie rejestru ryzyka (Komitet Sterujący, Zarząd), podejmowanie decyzji (poziomy decyzyjne) odnośnie ryzyka.

Dzień 3

Przygotowanie do egzaminu

 • Podsumowanie głównych procesów zarządzania ryzykiem z punktu widzenia Egzaminu PMI-RMP
  • Plan zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja ryzyk
  • Jakościowa analiza ryzyka
  • Ilościowa analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka
 • Omówienie powiązanych obszarów wiedzy, które pojawiają się na Egzaminie PMI-RMP
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zarządzanie ludźmi (HR), rola PM i struktury organizacyjne
  • Zarządzanie zakupami oraz wpływ typu kontraktu na ryzyko projektowe
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie budżetem oraz kalkulacja EV (Earned Value)
 • Zależności i ścieżki w zarządzaniu ryzykiem
 • Omówienie egzaminu PMI-RMP (tips&tricks)
  • Liczba i struktura pytań
  • Jak wygląda egzamin
  • Sposoby przygotowania do egzaminu PMI-RMP®
  • Rady praktyczne z jakich materiałów korzystać
  • Strategia zdawania egzaminu
 • Testy wraz z omówieniem
 • Zakończenie

 

Czas trwania:  3 dni

Cena: 3 900 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapytaj o szczegóły szkolenia@whitecom.com.pl 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg