Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie ryzykiem w projektach


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 12, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 0.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób mających doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem zarządzania ryzykiem w projektach
 • kierowników projektów zainteresowanych efektywnym zarządzaniem ryzykiem w projektach
 • członków zespołów projektowych uczestniczących w procesach identyfikacji, analizy i planowania działań dot. ryzyka projektowego
 • kierowników liniowych zainteresowanych monitorowaniem ryzyk z wielu projektów
 • sponsorów projektów zainteresowanych dokładną analizą szans i zagrożeń w projekcie

Cele warsztatu:

 • Efektywna nauka zasad i metod zarządzania ryzykiem w projektach
 • Przedstawienie procesu i narzędzi zarządzania ryzkiem, które pozwolą uczestnikom szkolenia na efektywne monitorowanie i reagowanie na szanse i zagrożenia w projekcie.
 • Prezentacja standardu zarządzania ryzykiem według zbioru dobrych praktyk PMBoK® Guide jak i praktycznych doświadczenia i rekomendacji trenerów w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach
 • Poznanie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Poznanie sposobów analizy ilościowej i jakościowej ryzyka
 • Poznanie narzędzi stosowanych w analizie ryzykowności projektu
 • Umiejętność dostosowywania procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki poszczególnych projektów

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Poznanie sposobów analizy ilościowej i jakościowej ryzyka
 • Poznanie narzędzi stosowanych w analizie ryzykowności projektu
 • Umiejętność dostosowywania procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki poszczególnych projektów

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie prowadzenia projektów oraz w zakresie wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem w organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację przykładowego projektu). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

 • Planowanie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Identyfikacja ryzyk w projekcie
  • Metody identyfikacji ryzyk
  • Typy ryzyk
  • Sposoby dokumentacji procesu
 • Analiza jakościowa ryzyka
  • Ocena prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka
  • Budowa matrycy ryzyk
  • Kategoryzacja ryzyk
 • Analiza ilościowa ryzyka
  • Dystrybucja ryzyka
  • Drzewo decyzyjne
  • Analiza wartości oczekiwanej
 • Strategie zarządzania ryzykiem
  • Strategie zarządzania zagrożeniami
  • Strategie zarządzania szansami
  • Akceptacja ryzyka
  • Zasady tworzenia rezerwy finansowej
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie
  • Zasady monitorowania ryzyka
  • Analiza trendów i odchyleń
  • Zarządzanie rezerwą finansową na ryzyko
 • Narzędzia do zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Dostosowanie procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki projektu

Czas trwania: 2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg