Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Zarządzanie ryzykiem w projektach


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 12, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 0.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób mających doświadczenie w zarządzaniu projektami i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem zarządzania ryzykiem w projektach
 • kierowników projektów zainteresowanych efektywnym zarządzaniem ryzykiem w projektach
 • członków zespołów projektowych uczestniczących w procesach identyfikacji, analizy i planowania działań dot. ryzyka projektowego
 • kierowników liniowych zainteresowanych monitorowaniem ryzyk z wielu projektów
 • sponsorów projektów zainteresowanych dokładną analizą szans i zagrożeń w projekcie

Cele warsztatu:

 • Efektywna nauka zasad i metod zarządzania ryzykiem w projektach
 • Przedstawienie procesu i narzędzi zarządzania ryzkiem, które pozwolą uczestnikom szkolenia na efektywne monitorowanie i reagowanie na szanse i zagrożenia w projekcie.
 • Prezentacja standardu zarządzania ryzykiem według zbioru dobrych praktyk PMBoK® Guide jak i praktycznych doświadczenia i rekomendacji trenerów w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach
 • Poznanie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Poznanie sposobów analizy ilościowej i jakościowej ryzyka
 • Poznanie narzędzi stosowanych w analizie ryzykowności projektu
 • Umiejętność dostosowywania procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki poszczególnych projektów

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Poznanie sposobów analizy ilościowej i jakościowej ryzyka
 • Poznanie narzędzi stosowanych w analizie ryzykowności projektu
 • Umiejętność dostosowywania procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki poszczególnych projektów

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie prowadzenia projektów oraz w zakresie wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem w organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację przykładowego projektu). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

 • Planowanie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Identyfikacja ryzyk w projekcie
  • Metody identyfikacji ryzyk
  • Typy ryzyk
  • Sposoby dokumentacji procesu
 • Analiza jakościowa ryzyka
  • Ocena prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka
  • Budowa matrycy ryzyk
  • Kategoryzacja ryzyk
 • Analiza ilościowa ryzyka
  • Dystrybucja ryzyka
  • Drzewo decyzyjne
  • Analiza wartości oczekiwanej
 • Strategie zarządzania ryzykiem
  • Strategie zarządzania zagrożeniami
  • Strategie zarządzania szansami
  • Akceptacja ryzyka
  • Zasady tworzenia rezerwy finansowej
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie
  • Zasady monitorowania ryzyka
  • Analiza trendów i odchyleń
  • Zarządzanie rezerwą finansową na ryzyko
 • Narzędzia do zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Dostosowanie procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki projektu

Czas trwania: 2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg