Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Audyty


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Audyty & Diagnostyka

Diagnostyka organizacji

Usługi realizowane przez audyt mają pomóc organizacji w usprawnianiu działań i procesów w niej zachodzących. Audyt to nie tylko kontrola obecnego stanu organizacji, ale jest to poszukiwanie dobrych praktyk, które można zastosować w innych działach. Daje on również możliwość usprawnienia organizacji dzięki wiedzy i doświadczeniu zewnętrznego audytora. 

W trakcie audytu organizacji przeprowadzana jest ocena aktualnego poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Audyt przeprowadzany jest przez kompetentny i niezależny zespół audytujący. Pierwszym krokiem jest analiza statusu wejściowego, której zadaniem jest wskazanie obszarów, które wymagają poprawy. Wynikiem analizy jest raport, w którym prezentujemy rezultaty audytu oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług w tym obszarze

Audyty projektów

Realizujemy audyty stanu realizacji projektów. Celem audytu zewnętrznego jest ocena w jaki sposób jest realizowany projekt. Podczas audytu badany jest poziom osiągnięcia założonych celów oraz  zgodność przebiegu projektu z harmonogramem oraz zatwierdzonym budżetem. W efekcie otrzymujemy niezależną opinię  na temat stanu prac w projekcie, osiągniętych celów i wyników, zagrożeń, które mogą wystąpić w przyszłości oraz sposobu ich uniknięcia.

Audyt  przeprowadzany jest w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania projektami oraz dobre praktyki i doświadczenie audytora.

Jest on wykonywany zawsze w środowisku Klienta i obejmuje zarówno analizę dokumentacji projektowej, jak i wywiady z członkami zespołu projektowego.

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług w tym obszarze

WHITECOM Project Experience Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg